Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 december 2006

EU-satsning mot hjärnskador hos för tidigt födda barn

Barn som föds mycket för tidigt utvecklar ofta hjärnskador. Nu satsar EU nära 30 miljoner kronor bland annat på forskning vid Sahlgrenska akademin för att förstå skadeprocesserna och hitta nya behandlingar.

Inom EU föds varje år 40 000 barn så mycket för tidigt att de löper hög risk att utveckla hjärnskador. Hjärnskadan kan leda till inlärningsproblem, utvecklingsstörning eller cerebral pares. Barnen kan också få synskada eller hörselproblem.

Forskare från sju olika länder i Europa ingår i det nya forskningsprojektet.
– Vi kommer bland annat att karakterisera förändringar i hjärnan baserat på tekniker i olika djurmodeller. Sahlgrenska akademin har den enskilt största forskningsgruppen inom projektet, säger Henrik Hagberg, professor i obstetrik och gynekologi med speciell inriktning på perinatologi.

Det är nervcellernas långa utskott och det fettlager som omger nervtrådarna som kan ta skada om barnet föds mycket för tidigt. Fettlagret, som kallas myelin, bildas i barnets huvud under graviditetens sista tio veckor.
– De celler som bildar myelinet tycks vara mycket känsliga för syrebrist och mycket av vår forskning fokuseras därför på hur man kan skydda dessa celler. I våra djurmodeller kan vi återskapa den vitsubstansskada som vi kan se hos prematurfödda barn, säger Henrik Hagberg.

Liknande studier har redan gett resultat för fullgångna barn. Barn som inte föds för tidigt men som ändå riskerar hjärnskada kan skyddas genom nedkylning. Metoden används redan på vissa håll i USA och i andra länder. Den kommer sannolikt att införas också i Sverige.
– För de fullgångna barnen tog det 15 år för forskningen att gå från experimentella studier till en klinisk strategi. Det är möjligt att vi nu har ytterligare tio års forskning framför oss innan vi har en behandling även för de prematurfödda barnen, säger Henrik Hagberg.

Flera mindre eller mellanstora företag ingår också i samarbetet. Företagen har utvecklat flera lovande hjärnskyddande läkemedel som forskarna nu får pröva i experimentella studier. Det nya EU-projektet kallas Neobrain och leds av forskare i Hannover. Förutom Tyskland och Sverige ingår även forskare i Österrike, Italien, Nederländerna, Frankrike och Nya Zeeland.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Professor Henrik Hagberg, telefon: 031-343 41 40, e-post: henrik.hagberg@obgyn.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera