Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 december 2006

Arbetsmiljön ett problem för kvinnliga obefordrade allmäntandläkare inom Folktandvården

Kvinnliga obefordrade allmäntandläkare inom Folktandvården upplever stora brister i sin arbetsmiljö visar en avhandling av Karin Hjalmers vid Odontologiska fakulteten på Malmö högskola.

Undersökningen har bland annat genomförts via enkät till alla kvinnliga obefordrade allmäntandläkare i Folktandvården i en svensk region och syftar till att beskriva hur den undersökta gruppen uppfattade det “goda arbetet”, dvs. ett arbete som är både hälsosamt och socialt ansvarstagande, samt om de upplevde en skillnad mellan egna ideal och den verklighet som råder.

Kvinnliga obefordrade allmäntandläkare i Folktandvården utgör cirka en fjärdedel av alla yrkesverksamma tandläkare i Sverige och denna grupps besvärliga psykosociala arbetssituation har styrkts i tidigare forskning.
– Studien finner sitt ursprung i min egen erfarenhet som tandläkare under 25 år i Folktandvården. Dessutom genomförde jag i slutet av 90-talet en studie vid Högskolan i Kristianstad med fokus på denna yrkesgrupp. Resultaten pekade på flera problem, berättar Karin Hjalmers.

De studerade tandläkarna upplever att Folktandvården inte tillräckligt värderar den moraliska och patientvårdande insatsen och att tandläkarna ges för lite inflytande.
– Min studie vittnar också om en hög sjuknärvaro bland de kvinnliga tandläkarna, det vill säga att man går till arbetet fast man inte mår bra. Denna grupp är också väldigt lojal och kommer ständigt i kläm mellan arbetsgivarens krav och de egna ambitionerna att uppfylla patienternas önskemål.

Tandläkarna värderade den moraliska delen av arbetet högst, vilket bekräftar att de ser tandvård primärt som ett människovårdande och inte industriellt yrke och tandläkare med högst engagemang upplevde de största skillnaderna. Folktandvården har enligt undersökningen misslyckats med att övertyga eller engagera de som den borde engagera, dvs. de med det största engagemanget.

Sammanfattningsvis visar studien på allvarliga arbetsmiljöproblem hos de undersökta tandläkarna. Tandläkarna mådde dåligt och upplevde en stor brist på inflytande i viktiga frågor, det förekom få interkollegiala kontakter och gruppen mötte ett svagt stöd från ledningen.
– En tänkbar lösning på gruppens utsatta arbetssituation är att graden av demokrati inom organisationen förbättras, att de obefordrade tandläkarna ges ett ökat inflytande och att kontrollsystemet slopas – ett system som i nuläget innebär att en tandläkares arbete kontrolleras på 5-minutersnivå, säger Karin Hjalmers.

Karin Hjalmers avhandling har titeln “Good work for dentists – ideal and reality for female unpromoted general practice dentists in a region of Sweden” och ämnesområdet är samhällsodontologi.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Karin Hjalmers på telefon 040-665 85 96 eller e-post karin.hjalmers@od.mah.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera