Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 december 2006

Kvinnor får lättare skrumplever än män

Alkohol kan ge obotliga leverskador, men de bakomliggande mekanismerna är inte helt klarlagda. En ny avhandling från Karolinska Institutet visar att sårbarheten för alkoholens skadeverkningar varierar mellan olika människor och att kvinnor är känsligare än män.

Resultat som presenteras i överläkaren Knut Stokkelands doktorsavhandling Studies on alcoholic liver disease visar att risken att drabbas av skrumplever inte bara beror på mängden konsumerad alkohol, utan även på hur mottaglig man är för alkoholens leverskadande effekter. En kartläggning av ett hundratals patienters dryckesvanor visar att alkoholberoende patienter med skrumplever har inte har druckit mer än alkoholberoende patienter utan skrumplever. Samma studie visar också att kvinnor lättare får leverskador än män.

Vad skillnaderna i känslighet beror på är oklart. En annan delstudie visade dock att alkoholister och personer med alkoholorsakade leverskador oftare än andra har utvecklat antikroppar mot ett enzym som bryter ner alkohol.

– Enzymet verkar normalt inne i cellen där det bildas, men när det produceras i stora mängder kan det ibland hamna utanför cellen. Kroppen reagerar då med att bilda antikroppar som vi misstänker kan bidra till leverskador, säger Knut Stokkeland.

I ytterligare en delstudie har systembolagets försäljningssiffror för spritdrycker från 1969 till 2001 jämförts med Socialstyrelsens statistik över dödsfall i leversjukdomar från samma period. Analysen visar att spritförsäljningen och dödligheten i leversjukdomar ökade fram till 1976 för att sedan minska under resten av perioden.

– Normalt brukar totalkonsumtionen av alkohol användas i liknande beräkningar, men det visade sig att sambandet med leversjukdomar blir starkare när man begränsar studien till sprit, säger Knut Stokkeland.

Av avhandlingen framgår också att prognosen för leversjukdomar är mycket dålig, för patienter över 50 år var 5-årsöverlevnaden lägre än 50 procent. Ett mer glädjande resultat är att dödligheten i esofagusvaricer, åderbrock i matstrupen till följd av långt gången skrumplever, har minskat, något som troligen förklaras av förbättrad akutvård och uppföljning.

Knut Stokkeland är verksam som överläkare vid medicinkliniken, Visby lasarett.


Avhandling:
Studies on Alcoholic Liver Disease av Knut Stokkeland, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet. ISBN: 91-7140-853-3

Kontaktinformation
För frågor, kontakta:

Med Dr Knut Stokkeland
Tel: 0498-268139, 0733-865030
E-post: Knut.Stokkeland@hsf.gotland.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95, 070-224 38 95
E-post: Katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera