Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 december 2006

Gifta personer smalare i länder med många skilsmässor

Håller sig gifta människor mer i trim i länder med hög skilsmässofrekvens som en förberedelse för risken att åter hamna på äktenskapsmarknaden? Det frågar sig en grupp forskare i hälsoekonomi från Lunds universitet, som studerat kroppsvikt och skilsmässor i 11 europeiska länder.

Forskarna fann ingen skillnad i kroppsvikten bland ogifta medelålders människor när man jämförde länder med hög och låg skilsmässofrekvens. Däremot var det skillnad bland dem som var gifta. Grekland visade sig t ex ha en låg skilsmässofrekvens och en hög kroppsvikt bland gifta personer, medan Danmark hade det omvända mönstret: många skilsmässor och lägre kroppsvikt bland de gifta.
– Förklaringen kan vara att i länder med många skilsmässor vet alla att risken är stor för att äktenskapet kraschar. Då känner man ett medvetet eller omedvetet behov av att hålla sig i trim för en eventuell återgång till äktenskapsmarknaden, säger professor Björn Lindgren.
– Utbildning och ekonomisk status, som också spelar roll på äktenskapsmarknaden, kan den som hunnit upp i medelåldern inte göra så mycket åt. Men fysiken kan man ju ta hand om genom att tänka på kost och motion.
En annan tänkbar tolkning är att de gifta personerna i “skilsmässoländerna” håller sig i form för att se till att förbli attraktiva för sin partner och på så sätt undvika skilsmässa. En tredje möjlighet är att de vill vara attraktiva för andra – att de alltså fortsätter att tävla på äktenskapsmarknaden trots att de är gifta, vilket så småningom får deras eget äktenskap att gå sönder.
Vilken förklaring som är den riktiga kan forskarna inte säga utifrån sin studie, men de har tydligt visat att sambandet finns och att det är oberoende av kön, utbildning och socioekonomisk status.
Björn Lindgren och hans forskargrupp studerar på olika sätt sambanden mellan hälsa, sociala trygghetssystem och ekonomi. Man är bl a med i ett stort europeiskt projekt kallat SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), där en mängd data samlas in. Det är material från SHARE som använts till studien om skilsmässofrekvens och kroppsvikt, som publicerats i Journal of Biosocial Science.

Mer information Björn Lindgren, tel 046-222 0658, bjorn.lindgren@med.lu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera