Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 december 2006

Förtvinad magslemhinna kan leda till B-vitaminbrist bland äldre

Äldre har oftare brist på vitamin B12 och det tros vara en av orsakerna bakom många neurologiska symptom. Risken för B-vitaminbrist är större hos äldre med förtvinad magslemhinna. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Atrofisk gastrit är mycket vanligt bland äldre. Tillståndet innebär att magslemhinnan successivt förtvinar. Efter en tid minskar upptaget av vitamin B12.
– Symptomen är mycket individuella och ofta diffusa. Brist på vitamin B12 kan bland annat leda till trötthet, nedsatt kognitiv funktion och gångsvårigheter. Blodvärdena kan också försämras, säger specialistläkaren Catharina Lewerin.

I studien ingår 209 äldre göteborgare med en medelålder på 76 år. Blodprov visade att 14 % av dem hade atrofisk gastrit. 7 % visade tecken på försämrade nivåer av vitamin B12.
– Detta är helt friska hemmaboende pensionärer och det är anmärkningsvärt att så många av dem hade försämrade värden, säger Catharina Lewerin.

B-vitaminbrist mäts indirekt. Om blodprovet visar förhöjda värden av homocystein och metylmalonsyra har patienten med stor sannolikhet brist på vitamin B. Dessa ämnen kan också stiga vid andra tillstånd, till exempel om njurarna inte fungerar som de ska.

Försökspersonerna i studien fick genomgå olika kognitiva tester och ett rörelsetest som mäter hur snabbt och smidigt de kunde utföra vissa övningar. Detta rörelsetest används främst för patienter med Parkinsons sjukdom. Resultaten pekar på ett tydligt samband mellan försämrad rörelseförmåga och höga värden av homocystein och metylmalonsyra.
– Brist på vitamin B12 leder till höga nivåer av dessa ämnen och de tycks sedan på olika sätt påverka hjärnan. Exakt hur sambandet ser ut kan vi egentligen bara spekulera om, säger Catharina Lewerin.

Efter fyra månaders behandling med olika B-vitaminer ökade nivåerna av homocystein och metylmalonsyra hos de äldre i studien, men försökspersonernas kognitiva förmåga och rörelseförmåga förbättrades inte av B-vitamintillskottet.
– Jag tror att vi genomförde vår behandling under för kort tid för att se neurologiska förändringar. Om vi kunde diagnostisera äldre med atrofisk gastrit tidigare skulle kanske symptom på B-vitaminbrist kunna förebyggas, säger Catharina Lewerin.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin
Avhandlingens titel: Vitamin B12 and folate depletion in the elderly

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Catharina Lewerin, leg. läkare, telefon: 073-981 42 36, e-post: catharina.lewerin@vgregion.se

Handledare:
Docent Herman Nilsson-Ehle, telefon: 031- 342 10 00, e-post: herman.n-ehle@vgregion.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera