Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 december 2006

Diagnosen Cerebral Pares fortsätter minska i Västsverige

Förekomsten av CP-skada i Västsverige har minskat med drygt 20 % sedan mitten av 1980-talet. Knappt två av tusen levande födda barn får numera diagnosen cerebral pares. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Cerebral pares (CP) är ett samlingsnamn för neurologiska symptom efter en tidig hjärnskada hos barn. Hjärnskadan kan uppstå under fostertiden, i samband med förlossningen eller under barnets två första levnadsår. Symptomen kan variera från knappt märkbara ofrivilliga rörelser till fullständigt handikappande spastisk förlamning.

Avhandlingen visar att det under 1990-talet skedde en kraftig minskning av den CP som är typisk för de för tidigt födda barnen.
– Minskningen beror med stor sannolikhet på att man blivit bättre på att ta hand om mamman under graviditeten. Neontalvården har också utvecklats mycket, säger barnneurologen Kate Himmelmann.
Den skada som för tidigt födda barn oftast utvecklar kallas bilateral spastisk CP och innebär att barnen blir spastiskt förlamade i benen och i varierande grad i armarna.

Samtidigt har den typ av CP-skada som kan uppstå efter komplikationer vid förlossningen inte minskat. Denna form av cerebral pares kallas dyskinetisk CP och karakteriseras av växlande muskelspänningar och ofrivilliga rörelser. Enligt kartläggningen har denna form av cerebral pares snarare ökat något.
– Det är svårare att påverka uppkomsten av dessa hjärnskador hos det nyfödda barnet eftersom de ofta uppstår oväntat. Dyskinetisk CP har ökat och minskat i olika omgångar de senaste årtiondena, säger Kate Himmelmann.

Närmare undersökningar av barn med CP-skada visade att många av de barn som fått sin hjärnskada i samband med förlossningen var underviktiga trots att de varit normalviktiga vid födseln. Av barnen med bilateral spastisk CP var en fjärdedel underviktiga.

Forskare vid Sahlgrenska akademin presenterar nya rapporter om utvecklingen av CP i Västsverige vart fjärde år.
– Rapporterna avspeglar i viss mån hur mödravården och vården av nyfödda fungerar. Våra studier ökar också förutsättningarna för att barnen ska få en bra habilitering och tillräckliga sjukvårdsresurser för att få hjälp med sina problem, säger Kate Himmelmann.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för pediatrik
Avhandlingens titel: Cerebral palsy – Epidemiology and function

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Kate Himmelmann, leg. specialistläkare, telefon: 031-50 26 23, 070-222 55 89, e-post: kate.himmelmann@vgregion.se

Handledare:
Adjungerad professor Paul Uvebrant, telefon: 031- 343 47 31, e-post: paul.uvebrant@vgregion.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera