Artikel från Karolinska Institutet
14 december 2006

Parasiten Toxoplasmas virulens kartlagd

En forskargrupp under ledning av Antonio Barragan, vid Smittskyddsinstitutet (SMI) och Karolinska institutet (KI), har i samarbete med kollegor vid Washington University, identifierat den gen i parasiten Toxoplasma som ligger bakom parasitens sjukdomsalstrande förmåga. Det man har funnit är det kinas, ett enzym, som verkar utgöra den huvudsakliga virulensfaktorn. Resultaten presenteras i den ansedda vetenskapliga tidskriften Science.

Mellan 14 och 25 procent av befolkningen i Sverige och mellan 25 och 50 procent av jordens befolkning bär på en kronisk vilande infektion med parasiten Toxoplasma. Det gör parasiten till den kanske vanligaste i världen. Parasiten finns i vår naturliga miljö och överförs till människa via mat, nedsmittat vatten eller kontakt med kattdjur.

För en fullt frisk person kan parasiten vid ett smittotillfälle ge influensaliknande symtom, därefter leder infektionen till ett livslångt bärarskap som inte behöver göra sig påmint. För en person med försvagat immunförsvar, som exempelvis en hiv/aids-, organtransplanterad- eller cancerpatient, kan däremot infektionen bli livshotande. Infektion hos gravida kvinnor kan också ha allvarliga konsekvenser för fostret.

Forskarna har funnit att parasiter som finns i miljön eller hos kroniskt infekterade individer antigen bär på en “snäll” (icke-virulent) variant av den identifierade genen eller en “elak” (virulent) variant av genen. De undersökningar som har gjorts vid Smittskyddsinstitutets laboratorier visar att, när den virulenta varianten av genen överförs till en “snäll” parasit, leder detta till en hundraprocentig dödlig infektion hos möss, det vill säga en tidigare “snäll” parasit blir högvirulent.

Forskarna tror att fyndet kommer ha avgörande betydelse för utvecklingen av vaccin, diagnostik och behandling av svår toxoplasmainfektion.

Artikeln publiceras “back to back” med en vetenskaplig artikel från Stanford University. En grupp forskare där har kommit fram till exakt samma resultat som Barragans grupp, helt oberoende av varandra, något som är väldigt ovanligt i forskarvärlden.

Kontaktinformation
För frågor, kontakta:
Antonio Barragan, forskare vid SMI och KI, sektionschef vid SMI
Tel: 08-457 25 24, 070-379 25 24
E-post: antonio.barragan@smi.ki.se

Presskontakt:

Aase Sten, pressekreterare SMI
Tel: 08-457 23 32, 070-338 23 32
E-post: aase.sten@smi.ki.se

Katarina Sternudd, pressekreteare KI
Tel: 08-524 838 95, 070-224 38 95,
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Smittskyddsinstitutet (SMI) är en expertmyndighet och ett forskningsinstitut med ett omfattande ansvar för det svenska smittskyddsarbetet. SMI ansvarar för att bevaka infektionssjukdomar och utveckla ett förbättrat skydd mot dem. För mer information besök hemsidan: www.smittskyddsinstitutet.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera