Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 december 2006

“Man vill ju att dom ska bry sig”En studie av lärares berättelser om undervisning för hållbar utveckling

Utbildning kan ses som en nyckel till hållbar utveckling och lärande som en förutsättning för att människor ska kunna hantera de utmaningar världen står inför. Vad är det som behöver läras? Och vad är det lärare föreställer sig att de ska undervisa om? I denna studie tolkas lärares berättelser och tre innebörder om undervisning för hållbar utveckling skrivs fram.

Hållbar utveckling är ett aktuellt fenomen som är komplext att definiera och förstå och just därför intressant att utveckla kunskap om. Förenta Nationerna och UNESCO har proklamerat att utbildning för hållbar utveckling ska ha högsta prioritet från år 2005 till 2014. Satsningen går under benämningen Dekaden och innefattar all utbildning från förskola till folkbildning tvärsöver ämnesgränser, discipliner och kontinenter.

Ända sedan 1980-talet har miljöundervisning haft ett tämligen säkert fäste i skolan. Det har i huvudsak varit lärare i naturvetenskapliga ämnen som tagit ansvar för denna undervisning. När nu perspektiv på undervisning för hållbar utveckling vidgas från ett ekologiskt perspektiv till att omfatta även sociala och ekonomiska infallsvinklar behöver alla skolämnen inkluderas och frågorna berör alla som arbetar i skolan.

Det som är nytt i denna studie är att den utgår från lärare i förskola och grundskola och deras berättelser om undervisning för hållbar utveckling. Lärare menar att elever behöver förstå att världen är en enda och allt hänger ihop, de bör lära sig inlevelse och förståelse och de behöver utveckla empati. Vidare talar lärare om att elever ska kunna tänka kritiskt och självständigt i ett hållbart samhälle. Studien visar att undervisning för hållbar utveckling kan ses som etiskt projekt där syftet är att utveckla elevers känsla för ansvar, som ett kulturbygge där elevers förståelse för helheter och sammanhang står i fokus och som individens hållbara utveckling där självkänsla står i centrum.

I denna studie bland lärare har hållbar utveckling som ett innehåll i undervisningen skrivits fram. Tillsammans med andra studier utgör den ett underlag i en fortgående diskussion om undervisning, där frågor om hållbar utveckling ständigt måste ställas och hållas levande.

Avhandlingens titel: Innebörder av hållbar utveckling. En studie av lärares utsagor om undervisning.

Disputation: Fredag den 19 januari 2007, kl. 13.00 i Kjell Härnqvistsalen
Pedagogen A. Västra Hamngatan 25.

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: inger.bjorneloo@ped.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera