Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 december 2006

LTU bidrar till svensk rymdforskning

Som enda lärosäte i Sverige utbildar Luleå tekniska universitet civilingenjörer i rymdteknik.Sedan i höstas har vi också förstärkt vår forskningsverksamhet i ämnet genom den professur som tillsattes och för närvarande pågår rekrytering av ytterligare två forskare. Från och med årsskiftet tar LTU också formellt över det totala ansvaret för ämnet rymdteknik vid Institutionen för rymdvetenskap i Kiruna.

Svensk rymdforskning är högaktuell och Luleå tekniska universitet bidrar till utvecklingen på flera sätt. Fram till årsskiftet har Luleå tekniska universitet tillsammans med Umeå universitet gemensamt drivit verksamheten vid Institutionen för rymdvetenskap i Kiruna. Från och med den 1 januari 2007 tar LTU över det totala nationella ansvaret för grundutbildning och forskning i rymdteknik i Kiruna.
Luleå tekniska universitet anställde i höstas en professor/ämnesföreträdare i rymdteknik, Stefan Bühler, som är i full färd med att rekrytera två forskarassistenter.

LTU:s bidrag till svensk och internationell rymdforskning tar sig också andra uttryck, bland annat genom att vi koordinerar den nationella forskarskolan i rymdteknik liksom det så kallades Erasmus Mundusprogrammet Spacemaster som rekryterar studenter från hela världen. Som enda svenska lärosäte utbildar vi även civilingenjörer i rymdteknik.

– Att vi tar över ansvaret för ämnet innebär en nationell kraftsamling av forskning och utbildning i rymdteknik till Kiruna, en miljö som har unika förutsättningar inte minst på grund av närvaron av starka samarbetspartners som IRF (Institutet för rymdfysik) och Esrange. Till hösten startar vi också en ny, internationell utbildning vid institutionen, säger rektor Pia Sandvik Wiklund.

Luleå tekniska universitet är i dag världsledande inom bland annat materialforskning, forskning som bland annat handlar om keramer – material som tål hetta extra bra och därför lämpar sig för tillverkning av de komponenter som krävs i exempelvis raketmotorer och borrskär.

Upplysningar: Lektor Hans Weber (nationella forskarskolan), tel. 0920-49 20 88, 0980-791 91, hans.weber@ltu.se, professor Stefan Bühler, tel. 0980-791 77, stefan.buhler@ltu.se, lektor Marta-Leena Antti, tel. 0920-49 20 93. marta-lena.antti@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera