Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 december 2006

Språket i NO – en glömd fråga

Många elever förstår inte själva vad de skriver. Det visar Åsa af Geijerstam som i sitt avhandlingsarbete studerat hur elever skriver i NO-ämnen. Avhandlingen är den första i Sverige som undersöker denna typ av skrivande.

Både att skriva och hur man skriver i NO är viktigt. I dag är det många elever som inte förstår vad de själva skrivit.

Att lära sig att skriva brukar för det mesta handla om svenskämnet, och inte ämnen som samhällskunskap eller naturorienterande ämnen. Det gör att lärande i till exempel NO-ämnena tappar en viktig dimension, eftersom man använder språket på olika sätt och alltså skriver på olika sätt i olika ämnen. Det gäller inte bara olika ord, utan även grammatiken skiljer sig åt. Många elever tycker att det är svårt med till exempel kemi och fysik, och det syns även i betygen. Om man ska lära sig till exempel kemi så måste man ju även lära sig kemins språk. Därför har Åsa af Geijerstam valt att studera hur eleverna får använda sitt skrivande i NO-ämnena, hur de gör för att genom skrivandet komma in i språket.

För att kunna göra det studerade Åsa af Geijerstam 110 elever i 17 olika klasser i årskurs 5 och 8 i deras NO-undervisning. Hon analyserade de texter de skrev och pratade med dem om texterna. Även om eleverna skriver vid nästan varje lektion så visar det sig att de sällan pratar om själva skrivandet i klassrummet, hur texten ska struktureras, hur man ska skriva så att någon annan förstår, varför de ska skriva eller vem som ska läsa. Men måste man det? Det räcker väl att skriva så att de själva förstår?

– Ja, om man själv förstår så är det bra. Men det visar sig även att de elever jag pratade med ofta inte förstår vad de själva skrivit. Jag tror att det finns en stor möjlighet för eleverna att utveckla sin förståelse för de här ämnena genom att få arbeta mer medvetet med skrivandet i klassrummet, säger Åsa.

Det betyder inte att hon anser att eleverna ska börja skriva sagor om atomer, utan att de ska få skriva på det sätt som är speciellt för just det ämnet. Att lära sig skriva för att lära inom olika ämnen lite högre upp i åren är minst lika viktigt som att lära sig skriva i lågstadiet. Annars riskerar eleverna att utestängas från studier på högre nivåer där man måste klara av att använda språket på olika sätt i olika ämnen.

Kontaktinformation
För mer information: Åsa af Geijerstam, tel: 018-471 xx xx, e-post: Asa.af_Geijerstam@lingfil.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera