Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 december 2006

Nya rön ökar kunskapen om insulinproducerande celler

Insulinproducerande celler är känsliga för insulin och kan snabbt känna av hur mycket insulin som frisatts. Det visar en forskargrupp vid Uppsala universitet i en artikel som publiceras i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Journal of Biological Chemistry.

Det blodsockersänkande hormonet insulin är mest känt för att stimulera upptaget av socker (glukos) från blodet till muskel- och fettvävnad, samt för att hämma leverns glukosproduktion. När insulin binder till mottagarmolekyler (receptorer) aktiveras en signalkedja, vilket bland annat leder till att fettmolekylen PIP3, som är inblandad i regleringen av många olika funktioner i cellen, bildas i cellmembranet. Senare tids forskning har visat att det även finns insulinreceptorer på ytan av de insulinproducerande cellerna – bukspottkörtelns betaceller – men det är oklart i vilken utsträckning betacellens PIP3-nivåer påverkas av cellernas egen frisättning av insulin.

I den aktuella studien har forskargruppen för första gången gjort mätningar av PIP3-nivåerna i enskilda insulinproducerande celler. De visar att glukos, som är den viktigaste stimulatorn av insulinfrisättningen, i samverkan med frisatt insulin orsakar en snabb och kraftig ökning av PIP3-nivåerna i cellmembranet. Eftersom PIP3-molekylen är kortlivad med en halveringstid på mindre än en minut, leder den hos normala betaceller pulserande insulinfrisättningen till pulserande (oscillerande) PIP3-nivåer.

Detta innebär att PIP3 är väl lämpad som signalmolekyl för att förmedla snabb positiv eller negativ återkoppling av insulin på betacellsfunktionen. Ökad kännedom om insulinets effekt på betacellerna kan i förlängningen leda till nya principer för behandling av diabetes.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Anders Tengholm, 018-471 44 81, 070-731 00 62, e-post anders.tengholm@mcb.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera