Tema

Övervakningssystem till nytta för industrin

George Orwell hade en vision om ett övervakningssystem som automatiskt ser vad alla gör. Även om denna vision inte är så lockande kan man lätt inse nyttan av automatisk övervakning av maskiner och processer i industrin. Hur det kan göras effektivare visar en avhandling från Mittuniversitetet.

Syftet med avhandlingsarbetet är att förenkla och förbilliga utvecklingen av videobaserade övervakningssystem och samtidigt göra den smarta videokameran i övervakningssystemet billigare. I dessa videosystem är det ofta inte bilden i sig som är intressant utan vad man automatiskt kan tolka ur bilderna. Ett exempel är att med bildanalys granska vilken form och storlek ett objekt framför videokameran har. Programmerbara grindmatriser (FPGA-kretsar) har potential att bli det framtida alternativet för bildanalyssystem som arbetar i realtid. Nyckeln till att effektivt använda FPGA-kretsar i bildbehandlande system är att kunna hantera minnesresurserna såväl på chipet som för det externa bakgrundsminnet.

– Vi märker att det finns ett stort intresse för den utvecklade teknologin eftersom att flera företag har kontakta oss och vill ta del av resultaten, säger Professor Mattias O’Nils.

Avhandlingsarbetet har inriktat sig på att förenkla en programmeringsmodell för programmerbara grindmatriser (FPGA-kretsar) så att även en icke expert ska kunna programmera ett videosystem. En viktig del i det arbetet är att automatisera alla delar i hårdvarans konstruktion rent generellt och hanteringen av minnesaccesser i synnerhet. När Håkan Norell försvarar sin avhandling i mitten av december är det Mittuniversitetets tredje avhandling på ett år som strävar mot att utveckla en FPGA-kompilator för videosystem. Arbetet bedrivs i ett gemensamt projekt med regionens industri och KK-stiftelsen som syftar till att utveckla smart videokamerateknik med tillhörande utvecklingsmiljö.

– Att samtidigt arbeta med industriella tillämpningar gör att vår forskning kan fokusera på relevanta frågeställningar. Inom industrin finns nämligen många intressanta bildanalysproblem som lämpar sig väl för den teknik vi har utvecklat säger Håkan Norell.

Den 15 december försvaras avhandlingen ”Development, Analysis and Implementation of Pre-Processing Video Filters” vid Mittuniversitetet, Campus Sundsvall. Opponent är Professor Danny Crookes, Queen’s University Belfast, Nordirland.

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till:
Håkan Norell, telefon 060-14 89 82 eller 070-698 9797, hakan.norell@miun.se
Mattias O’Nils, telefon 060-14 87 80 eller 070-695 7668, mattias.onils@miun.se

Övervakningssystem till nytta för industrin

 lästid ~ 1 min