Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 december 2006

Nytt EU-projekt om läkemedel mot hörselskador

En forskargrupp vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset ingår i ett nytt stort europeiskt samarbetsprojekt, Nanoear, som fått sammanlagt 10,6 miljoner euro varav Uppsala får tre miljoner kronor. Forskningen ska ta fram nya läkemedel direkt riktade mot skador i innerörat, exempelvis tinnitus.

Inom EU finns det ungefär 40 000 allvarligt döva personer och över 44 miljoner människor som lider av hörselskador – men möjligheterna att behandla skador i innerörat är fortfarande bristfälliga. Någon effektiv metod att bota eller minska tinnitus som utlöses av innerörat finns till exempel ännu inte.

I Uppsala ska projektet genomföras i samarbete mellan öron- och plastikkirurgiska klinikerna och inom institutionen för kirurgiska vetenskaper. Tillsammans med 23 andra europeiska forskargrupper ska man försöka finna nya metoder för att behandla olika former av genetiska hörselskador. Exempel på dessa är hörselnedsättning, öronsus (tinnitus) och yrsel.

Olika implantat inopereras idag på Akademiska sjukhuset för att ge döva patienter viss hörsel tillbaka. Nanopartiklar som binder sig specifikt till vissa celler i innerörat designas för att avge molekyler till just dessa svåråtkomliga områden. Dessa partiklar kan innehålla ett läkemedel som utsöndras kontinuerligt, eller en gen.

– Dessa stimulerar hörselnerven elektriskt och ersätter de skadade hårcellerna som sitter djupt inne i hörselsnäckan, säger Helge Rask-Andersen, professor och överläkare vid öronkliniken, som nu hoppas kunna ta fram ett nytt sådant implantat.

Fyra godkända nedbrytningsbara biomaterial kommer att testas för målsökning, ytstruktur, toxicitet och bärarkapacitet.

– Det är oerhört spännande att få samarbeta med så många grupper i Europa. Att EU satsat så stort i detta projekt får också ses som ett erkännande för öronforskningen i Europa och i Sverige där vi trots allt hävdar oss bra, säger Helge Rask-Andersen.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Helge Rask-Andersen, 018-611 53 03, 070-611 02 67, e-post Helge-Rask-Andersen@akademiska.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera