Artikel från Stockholms universitet
7 december 2006

Möte mellan makten och ägarna i svenskt näringsliv

Under senaste månaderna har debatterna duggat tätt i media om regeringens planer på att sälja ut flera av de statliga bolagen. På tisdag den 12 december träffas några av Sveriges främsta makthavare – tillika representanter för olikaägargrupper – för att själva kort redogöra för och tillsammans diskutera “Makt och ägande i svenskt näringsliv”.

Utförsäljningen av de statliga bolagen och nya EU-aktiebolagsregler kommer på sikt att förändra svenskt näringsliv och dess ägarstrukturer i grunden. Traditionen i Sverige med små, starka ägargrupper med dominerande inflytande inskränks.

Vart är vi på väg, en aktie, en röst? Hur påverkas ägarbilden i svenska företag om möjligheten till olika röstvärden försvinner? Vilken inverkan får de nya bolagsstyrningskoderna på företagsägarna? Hur påverkas ägandet och makten av attackerna från “investeraraktivister” och utländska hedgefonder som på senare tid florerat på börsen? Kommer staten “bara” sälja ut sina andelar i de
börsnoterade bolagen? Och hur påverkar allt detta konsumenten och energipriset om exempelvis Vattenfall blir privatägt?

Tisdagen den 12 december samlas några av Sveriges främsta makthavare, tillika representanter för olika ägargrupper, för att själva kort redogöra för och
tillsammans diskutera “Makt och ägande i svenskt näringsliv”.

På plats finns:

· Victoria Aastrup, ägarenheten Näringsdepartementet

· Sven Hagströmer, Öresund AB

· Carina Lundberg, ägaransvarig Folksam

· Lars Milberg, Lars Milberg AB

· Hans T:son Söderström, Handelshögskolan

· Catarina af Sandeberg & Robert Sevenius, Juridiska insitutionen, Stockholms universitet


Tid: Tisdag 12 december 2006, kl. 13-16
Plats: Reinholdsalen, Juristernas hus, (vid T-banan), Stockholms universitet

Kontaktinformation
För mer information, kontakta universitetslektor Catarina af Sandeberg, tfn 08-16 12 94, catarina.af-sandeberg@juridicum.su.se eller informatör Suzanna
Nilson, mobil 0704-225711, suzanna.nilson@juridicum.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera