Artikel från Karolinska Institutet
7 december 2006

För tidigt födda barn känner sannolikt smärta

I tron att spädbarn ännu inte kan uppleva smärta avstår många läkare från att ge ordentlig smärtlindring vid obehagliga procedurer. Men nu dras grunden för detta synsätt bort av en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet. Ny mätteknik visar att även för tidigt födda barn visar alla tecken på medvetna smärtupplevelser.

Under lång tid har man antagit att foster, för tidigt födda barn och även nyfödda fullgångna barn ännu inte har utvecklat de funktioner i hjärnbarken som krävs för att känna smärta. För att undvika biverkningar har det därför ansetts befogat att inte ge smärtstillande medel vid till exempel operativa ingrepp. På senare år har man dock upptäckt att barnen blir fysiskt stressade av smärtimpulser, men man har saknat kunskap om hur smärtsignalerna bearbetas i barnets hjärna.

I sin avhandling Brain functional near infrared spectroscopy in human infants visar nu barnläkaren och forskaren Marco Bartocci att det för tidigt födda barnets hjärna är långt mer utvecklad än man tidigare har utgått från. Hans undersökningar med så kallad infraröd spektroskopi, utförda på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, visar att smärtsignaler från ett nålstick bearbetas i hjärnbarken hos för tidigt födda barn på samma sätt som hos vuxna människor. Detta innebär att alla kända förutsättningar för en medveten smärtupplevelse finns där, även om man därmed inte har avgjort huruvida barnet verkligen lider subjektivt av smärtan.

Infraröd spektroskopi är en skonsam avbildningsteknik som bygger på att nästan infraröda ljusstrålar reflekteras mot röda blodkroppar och ger information om skeenden i hjärnan. Med samma teknik har Marco Bartocci kunnat visa att nyfödda barn bearbetar också luktintryck på hjärnbarksnivå. Tekniken har också använts av en forskargrupp i London som parallellt har kommit fram till liknande resultat när det gäller nyföddas bearbetning av smärta.

Resultaten om bearbetning av smärtintryck har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Pain och har uppmärksammats i en nyhetsartikel i tidskriften Nature. De väntas få stora konsekvenser för hanteringen av smärtlindring hos nyfödda barn såväl som för synen på barns utveckling överhuvudtaget. Disputation sker fredag den 8 december.


Avhandling: “Brain functional near infrared spectroscopy in human infants: cerebral cortical haemodynamics coupled to neuronal activation in response to sensory stimulation” av Marco Bartoccis, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa. ISBN: 91-7357-034-6.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Doktorand Marco Bartocci
Tel: 08-517 70344
Mobil: 0703-389 685
E-post: Marco.Bartocci@ki.se

Professor Hugo Lagercrantz
Tel: 08-517 747 00
Mobil: 0709-845273
E-post: Hugo.Lagercrantz@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95
Mobil: 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera