Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 december 2006

Storsatsning på svensk produktutveckling

Product Innovation Engineering program, PIEp, är en nationell satsning för att stärka svensk innovativ produkt- och affärsutveckling. Med femtio miljoner kronor per år i tio år skall högskolor och näringsliv kraftsamla för att öka förmågan att ta fram nya produkter, tjänster och affärer med internationell konkurrenskraft.

Sverige behöver nya produkter och tjänster för att hävda sig i den globala konkurrensen. Därför storsatsar Vinnova nu på PIEp – ett nationellt program under KTHs ledning. PIEp ska vara en motor för svensk teknik- och produktutveckling genom att utbilda för innovation och skapa ett nytt innovationsklimat inom svensk industri och akademi.

En verksamhet inom ramen för PIEp är en utbildning i produktinnovation inom högre utbildning.
Två nya professurer, i Produktinnovationsteknik och Produkt- och tjänstedesign, som tillkommit genom stöd från industrialisterna Carl Bennet och Bicky Chakraborty förstärker satsningen.

KTH står som värduniversitet och sammanhållande länk. Lunds Tekniska Högskola, Högskolan i Jönköping och Designhögskolan vid Umeå Universitet samt Centrum för teknik i vården deltar också i programmet. Arbetet kommer att ske i nära samverkan med näringsliv, myndigheter och organisationer.

– Målet är att skapa en långsiktig innovationsförmåga i Sverige. Det är en systemförändring vi talar om, ett strategiskt arbete för att sätta fokus på och utveckla förmågan att skapa innovativa produkter och tjänster i hela systemet – utbildning, praktik och forskning, säger Margareta Norell Bergendahl, prorektor på KTH och initiativtagare till satsningen på “Innovation Engineering”.

Torsdag 7 december invigs PIEp med ett program på KTH där inbjudna innovatörer, entreprenörer, industrialister, beslutsfattare, finansiärer, forskare och studenter deltar.


Tid: torsdag 7 december kl 16-19
Plats: Salongen, KTH Learning Lab, Osquars backe 31, KTH Campus Valhallavägen, Stockholm

Kontaktinformation
Mer information: Mats Hanson, vicerektor på KTH, 087906309, matsh@kth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera