Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 december 2006

Återhämtning efter brännskada inte lika för alla

Psykologiska faktorer och psykiatrisk sjukhistoria har betydelse för återhämtning efter svår brännskada. Det visar läkaren Johan Dyster-Aas i sin avhandling som han försvarar vid Uppsala universitet den 8 december.

Att drabbas av en svår brännskada är en av de mest skrämmande och traumatiska händelser en person kan råka ut för. Något som kan förändra livet radikalt med rörelseinskränkning, smärta, klåda, utseendeförändring och eventuellt också samtidiga materiella och personliga förluster. Den intimt sammanflätade relationen mellan fysiska och psykiska problem är ett ämne som tilldragit sig mycket intresse i rehabiliteringen av individer med svåra kroppsskador, exempelvis efter en brännskada.

Johan Dyster-Aas avhandling syftar till att bidra med ökad kunskap omkring betydelsen av psykologiska faktorer för återhämtning efter svår brännskada. Fokus ligger på tre huvudområden: klåda, återgång i arbete och psykisk hälsa. Detta har undersökts i tre separata studiegrupper av vuxna brännskadade individer mellan åren 1980-2005.

Resultaten visar att kronisk brännskaderelaterad klåda är vanligare än vad som tidigare rapporterats. Psykologiska faktorer som ångestrelaterade personlighetsdrag och coping (hur man hanterar problemen) är associerade med förekomst av klåda.

När det gäller i vilken utsträckning de tidigare patienterna återgått till arbete var det endast en liten grupp med arbetsrelaterade skador som inte var i arbete i genomsnitt nio år efter skadan. De som inte var i arbete rapporterade mer smärta och sämre hälsa, framförallt i psykosociala hälsofaktorer. I en ytterligare studie visar Johan Dyster-Aas att återgång i arbete också var relaterat till personlighetsdrag och svårighetsgrad av brännskada. De som inte återgått i arbete hade fler posttraumatiska stressymptom och sämre hälsorelaterad livskvalitet.

Två tredjedelar av den studerade gruppen hade haft psykisk sjukdom under livet. Depression var den vanligaste diagnosen. Psykisk sjukdom före brännskadan ökade risken för posttraumatiskt stressyndrom och depression ett år efter skadan.

– Psykologiska faktorer och psykiatrisk sjukhistoria har stor betydelse för återhämtning efter svår brännskada och bör därför ges särskild uppmärksamhet i den individorienterade rehabiliteringen, säger Johan Dyster-Aas.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Johan Dyster-Aas, 018-611 52 07, 070-308 19 46, e-post Johan.Dyster-Aas@akademiska.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera