5 december 2006

Fler patienter kan slippa bentransplantation före tandimplantat

En ny metod gör det lättare för patienter som förlorat mycket ben i överkäkens bakre delar att få implantat. I vissa fall kan käkkirurgen helt undvika bentransplantation. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Benförlust i överkäken kan uppstå om patienten till exempel har allvarlig tandlossning. Om patienten saknar mycket ben kan en bentransplantation vara nödvändig innan ett implantat kan få fäste. Efter transplantationen måste patienten vänta i drygt ett halvår innan implantatet kan skruvas in.
– Bentransplantationen är en dyr och tidskrävande procedur. Ofta använder vi ben från patientens höft eller underkäke och dessa operationer är naturligtvis långt ifrån problemfria, säger käkkirurgen Andreas Thor.

Den nya metoden har ursprungligen tagits fram av forskare i Umeå och går ut på att käkkirurgen fäster implantatet i botten på käkhålan utan att först låta patienten genomgå bentransplantation.

I sin studie behandlade Andreas Thor 20 patienter som hade för liten benmängd i överkäkens bakre delar. Patienterna hade en större benförlust än de patienter som tidigare fått den nya behandlingen och resultaten öppnar för att fler patienter kan erbjudas den enklare behandlingen.
– Det är en kirurgiskt knepig teknik men när den fungerar ger den stor vinst för alla inblandade. Istället för att gå omvägen runt läkning av ett transplantat kan nytt ben bildas direkt på och runt implantaten, säger Andreas Thor.

Implantatet lyfter upp slemhinnan och i hålrummet vid implantatet samlas patientens eget blod. Efter sex månader har ben bildats runt titanskruven.
– De titanskruvar som användes i studien hade modifierats på ett särskilt sätt som gör att de var lite mer skrovliga. Ytmodifieringen gjorde troligen att blodet reagerade mer effektivt och kroppens egen läkningsförmåga aktiverades starkare, säger Andreas Thor.

I en experimentell studie visar Andreas Thor att vanligt blod reagerar bättre med det ytmodifierade titanet än koncentrerade blodplättar som framställts från patientens eget blod, så kallat platelet-rich plasma.
– I vår testkammare kunde vi se att det ytmodifierade titanet fick en bättre reaktion från vanligt helblod. Koagulation och frisättning av tillväxtfaktorer var kraftigare, vilket ger oss intressanta uppslag för hur det kan fungera i människa, säger han.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för biomaterialvetenskap
Avhandlingens titel: On Platelet-Rich Plasma in Reconstructive Dental Implant Surgery

Avhandlingen försvaras fredagen den 8 december, klockan 13.00, hörsal A 404, Avdelningen för biomaterialvetenskap, Medicinaregatan 8b, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Andreas Thor, övertandläkare och käkkirurg, telefon: 018-611 64 50, 018-611 64 53, e-post: andreas.thor@telia.com, andreas.thor@lul.se

Handledare:
Docent Lars Rasmusson, telefon: 031- 773 29 66, e-post: lars.rasmusson@vgregion.se
Professor Jan Hirsch, telefon: 018- 611 64 50, e-post: jan.michael.hirsch@lul.se
Professor Lars Sennerby, telefon: 031- 773 29 65, e-post: lars.sennerby@biomaterials.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera