Artikel från Uppsala universitet
5 december 2006

Barn till HIV-smittade mödrar – vad ska de äta?

Barn till HIV-smittade mödrar löper stor risk att själva få viruset – under graviditeten eller under förlossningen. De som inte smittas riskerar att få viruset genom amningen. Samtidigt kan modersmjölksersättning (formula) medföra en ökad risk för död i infektionssjukdomar. Tanya Doherty i Sydafrika studerat möjligheterna till att ge barn säker föda och disputerar vid Uppsala universitet den 13 december.

Det är en svår utmaning att hindra HIV-smitta via bröstmjölk i en situation där formula inte är ett säkert alternativ. Tanya Doherty, som studerat problemen i Sydafrika, visar att bara hälften av de kvinnor som kommer till mödravårdscentralerna HIV-testas och att bara hälften av de som bär på smittan får medicin som kan minska risken för överföring av viruset till barnet.

Resultaten visar också att kvinnorna inte haft möjlighet att fatta rationella beslut kring barnens uppfödning. Många hade valt att uppföda sina barn på modersmjölksersättning trots att rent vatten och bränsle att värma vattnet saknades. Många hade också valt att hålla sin HIV-smitta hemlig. Detta försvårade också att ge adekvata råd inom mödravården. Studien visar vidare att barns överlevnad utan HIV-smitta skulle förbättras ifall kvinnorna som valt formula uppfödning hade tillgång till rinnande vatten, bränsle och en mer öppen kommunikation kring deras HIV-smitta. Utan dessa förutsättningar är exklusiv amning under några månader ett säkrare alternativ. Dessvärre är det många som i praktiken väljer blanduppfödning med både bröstmjölk och formula – vilket kan innebära att den ena risken läggs till den andra. Det är ett stort behov att förbättra kvaliteten på rådgivningen och stödet, som ges av hälsovården, med en mer strukturerad bedömning av situationen då valet står mellan amning eller formula uppfödning.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Tanya Doherty på +27 21 689 33 25 (Kapstaden) eller via e-post: tanya@hst.org.za, alternativt professor Lars-Åke Persson, 018-611 92 94, e-post: Lars-Ake.Persson@kbh.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera