Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 december 2006

Svårt klara krävande hivmedicinering

Många hivpatienter tar inte sina mediciner på ett tillfredsställande sätt. Det visar Björn Södergård i sitt avhandlingsarbete. Förutom att patienterna själva drabbas riskerar viruset att bli resistent – en farlig utveckling.

946 hivinfekterade patienter deltog i en rikstäckande studie. Av dessa följde 63 % sin ordination tillfredsställande. En mindre undersökning vid Karolinska Universitetssjukhuset – Huddinge, visade att hivmottagningens patienter blev bättre på att följa sin ordination mellan 1998 och 2002. Ökningen kan bero på att hivbehandlingen förenklats, med färre läkemedelsintag per dag, men också på att hivmottagningen införde ett nytt arbetssätt under perioden. Det nya arbetssättet innebär att olika yrkeskategorier samverkar för ett bättre behandlingsstöd till patienterna. Ett inslag i arbetssättet var öppnandet av ett litet satellitapotek på hivmottagningen. Tillkomsten av ett hivspecialiserat apotek på mottagningen uppfattades som positiv av hälso- och sjukvårdspersonalen, eftersom det ledde till ett ökat samarbete med apotekets personal och därigenom till bättre samordning av läkemedelsinformationen till patienterna.

Det finns många faktorer som kan påverka hur väl patienten tar sina läkemedel. Björn Södergård har kunnat konstatera att en god relation mellan patienten och läkaren hade en positiv inverkan på hur väl patienterna följde sin ordination. Drog- eller alkoholproblem, längre tid på behandling och lägre ålder hade däremot en negativ inverkan på följsamheten.

Björn Södergårds resultat tyder dessutom på att fokus på patientens beredskap inför behandlingsstart kan vara viktig om man vill åstadkomma bättre följsamhet till behandling. En fråga för framtida forskning är att hitta sätt att identifiera patienter som är i farozonen för att inte följa sin ordination. Om dessa patienter kan identifieras innan behandlingsstart, kan riktade åtgärder för att öka deras möjligheter att följa ordinationen vidtas innan behandlingen påbörjas.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Björn Södergård på tel: , eller e-post: Bjorn.Sodergard@farmaci.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera