Tema

Hur görs månbasen självförsörjande?

Om drygt tio år börjar en permanent utpost på månen att byggas. Planeringen för hur den ska kunna göras självförsörjande pågår. Och det görs vid Högskolan Väst. Tisdag den 5 december berättar docent Niklas Järvstråt mer under ett öppet caféarrangemang på Campus Trollhättan.

Tre dagar innan Christer Fuglesang som förste och hittills ende svenska astronaut sänds upp i rymden från Kennedy Space Center tillsammans med resten av besättningen på Discovery STS-116 berättar en annan svensk om vad som krävs för att grunda en självförsörjande ”månstad”.
Hans planer har fått stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt under året. En anledning är kanske att NASA, USAs federala myndighet för rymdfart, nu planerar att börja bygga en utpost på månen år 2018, som en skiftbemannad gruvfabrik för att producera råvaror och bränsle till marsresor.
Niklas Järvstråts strävan är att istället förmå NASA att använda sig av teknik som innebär att månbasen redan från början planeras som en självförsörjande koloni. Mångrus innehåller järn och andra användbara metaller, medan vatten och annat som kan avdunsta finns som is i polernas eviga skugga. Månkolonin bör alltså ligga nära en pol.
– Arbetet med att planera ett självförsörjande samhälle på månen kan också ge värdefulla kunskaper för mänskligheten på Jorden, t.ex. för bistånd och resurshushållning, säger Niklas Järvstråt, docent i teknisk mekanik vid Högskolan Väst.
Han har under planeringsarbetet samlat ett konsortium om hittills 65 företag, organisationer och lärosäten som bidragit i arbetet med att ta reda på vilken teknik som krävs. Niklas Järvstråt har tillsammans med konsortiet sökt forskningsmedel ur EU:s ramprogram, samt hos NASA, för att i Trollhättan bygga en internationell demonstrationsanläggning för att testa tekniken.
Det är spetskunskapen om tillverkningsteknik, inte minst inom svetsning som kvalificerar Högskolan Väst i det här sammanhanget. Forskning om tillverkning av prototyper och små serier direkt från svetstråd är ett exempel.
– En framtida månkoloni blir för dyr och komplicerad om utrustning måste sändas dit från Jorden. Så mycket som möjligt bör tillverkas på plats. Ett intressant projekt vore att tillverka ett helt svetsaggregat med hjälp av svetstråd. Det skulle sluta kedjan, säger Niklas Järvstråt.
För egen del hoppas han få möjlighet att besöka månen.
– Ja, jag hoppas kunna pensionera mig på månbasen, säger han och menar att om 5.000 år bor större delen av mänskligheten utanför Jordens skyddande atmosfär.


Representanter för media är välkomna att närvara under arrangemanget som sker i samarbete med Folkuniversitetet.
Plats: Campus Trollhättan, Gärdhemsvägen 4, sal C120.
Tid: tisdag 5 december kl. 18-20

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Niklas Järvstråt, 0520-223327, niklas.jarvstrat@hv.se, 0706-900905.

Pressmeddelandet lämnat av Torsten Arpi, Informationsavdelningen, 0733-975134.

Hur görs månbasen självförsörjande?

 lästid ~ 2 min