Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 november 2006

Många skäl till fint och fult

Hur och varför säger man att en textil är vacker eller ful? I den första avhandlingen på textilområdet från institutionen för hushållsvetenskap, Uppsala universitet, undersöks bland annat orsakerna till varför människor gör olika bedömningar av samma textila mönster.

Siri Homlong disputerar den 30 november och har under sitt avhandlingsarbete låtit designers, textillärare, konsumenter och skolbarn bedöma enkla och mer komplexa textila mönster och sedan sammanställt deras motiveringar. Studien visar att individer gör sina bedömningar av de tryckta mönstren utifrån formellt, funktionellt, kulturellt och emotionell innehåll, alla relaterade till erfarenheter av olika slag. Formellt innehåll handlar om hur mönstret är uppbyggt, t ex om det är enkelt eller komplicerat etc. Funktionellt innehåll sätts i fokus om man t ex anser att tyget är användbart till något speciellt ändamål. Kulturellt innehåll kan vara kopplat till erfarenheter av mönstret från traditionellt formspråk, varumärken eller ens omgivning. Emotionellt innehåll rör personliga erfarenheter som förbinder ett mönster med positiva eller negativa känslor. Intervjupersonernas skäl för varför de gillar eller inte gillar ett tryckt mönster bygger på en eller flera av dessa fyra kategorierna.

Avhandlingen behandlar även olika sätt att beskriva och diskutera estetiska kvaliteter hos textila mönster. Intervjuerna i studien visar att det i stort sett är vardagsspråk som används. Beskrivningar och ordval är också beroende av hur man gör bedömningarna. Dessa bygger i sin tur både på individens erfarenhetsgrund och i vilken grad fokus ligger på form, funktion, kulturella associationer och/eller emotionella erfarenheter knutna till mönstret. Samma mönster kan beskrivas på många olika sätt.

Olika sätt att uppfatta, beskriva och värdera textila mönster är således komplexa och till stor del individuella. För bedömning och kommunikation i designprocesser och inom designutbildning behövs därför inte bara kunskap om begrepp och uppfattningar inom det textila designområdet, utan även förståelse för och hänsynstagande till individers varierande erfarenhetsgrund och normala kommunikation i vardagen.

I anknytning till problematiken kring estetiska kvaliteter hos textilier omfattar avhandlingen även en studie av Amishquiltar. Här diskuteras olika sätt att använda traditionellt hantverk och formspråk i ny modern design.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Siri Homlong, tel: 018-471 23 40, 073-7822 451, e-post: siri.homlong@ihv.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera