Artikel från Umeå universitet
29 november 2006

Gästprofessur i miljövetenskap till Umeå universitet

Amerikanen Jason F Shogren har fått Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap. Under ett år ska han arbeta med att utveckla ett forsknings- och undervisningssamarbete mellan Umeås två universitet.

Jason F Shogren ska vara gästprofessor vid Institutionen för nationalekonomi vid Umeå universitet under ett år med trolig start i juli 2007.

– Han har en otrolig kompetens inom naturresurs- och miljöekonomin och har varit anställd vid Yale University, New Haven. Han håller absolut världsklass inom området, säger Karl-Gustaf Löfgren, professor i nationalekonomi vid Umeå universitet.

Under året ska Jason F Shogren utveckla ett gränsöverskridande forsknings- och undervisningssamarbete mellan Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Samarbetet ska handla om framtida utnyttjande av skogstillgångar ur ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter.

Jason F Shogren arbetar sedan 1995 vid Department of Economics and Finance, University of Wyoming, Laramie, USA, som är ett av de främsta universiteten i världen inom miljö- och naturresursekonomi.

Han arbetar främst med mikroekonomiska frågeställningar med starkt inslag av experimentell och tillämpad ekonomi med fokus på miljö- och naturresursekonomi och därmed sammanhängande policyfrågor. Det innebär exempelvis kan han undersöka vad människor är villiga att betala för att få behålla en nationalpark.

Styrelsen för Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö beslutade att ge Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap till amerikanen Jason F Shogren den 15 november.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Karl-Gustaf Löfgren, professor, Institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet, tel. 090 – 786 58 43
epost: karl-gustaf.lofgren@econ.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera