Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 november 2006

Pressinbjudan: Finns det jobb efter examen?

Vilka möjligheter har nyutexaminerade naturvetare och matematiker att få jobb inom sitt utbildningsområde? Är lärosätenas utbildningsutbud anpassat efter arbetsmarknadens behov? Vilket ansvar tar Stockholms universitet för studenternas anställlningsbarhet? Hör representanter för universitetsledningen och Naturvetenskapliga fakulteten redogöra för arbetet med att stärka studenternas kontakter med näringslivet, och om hur studenternas kompetens kan göras mer attraktiv och synlig för presumtiva arbetsgivare. Representanter från näringslivet och yrkesverksamma alumner berättar om sina personliga erfarenheter.

Deltagare:
Lena Gerholm, prorektor
Birgitta Åkerman, studievägledare, Institutionen för biologisk grundutbildning
Saeid Esmaeilzadeh, docent i oorganisk kemi, Stockholms universitet
Erik Walum, kommunikationschef, Biovitrum
Eva Jirner Lindström, hydrogeolog, SGU
Anki Sundin, näringsfysiolog, Nutritionsgruppen

Anders Colmsjö, professor i analytisk kemi, kommer att leda diskussionen.

Tid: Onsdagen den 6 december, kl 9.30-11.00
Plats: Stockholms Akademiska Forum, Kulturhuset, Sergels torg (använd ingången till höger om Designtorget, ring på porttelefonen)


Lättare frukost serveras.

Naturvetarnas Arbetsmarknadsdag äger rum kl 12 – 15 samma dag i AlbaNova. Den väntas som vanligt alstra givande möten mellan studenter, företag och andra aktörer inom det naturvetenskapliga området. Många yrkesverksamma alumner kommer att vara på plats för att dela med sig av sina erfarenheter och ge tips om vad man själv kan göra för att förbättra sina chanser inför inträdet på arbetsmarknaden. CV-verkstad, kurs i intervjuteknik och matnyttiga seminarier är några av de aktiviteter som besökarna inbjuds att delta i. Välkommen att besöka oss även där.

Kontaktinformation
Kontaktperson: Marlene Lingard, tfn 08-16 35 92, mobil 070-422 15 19, marlene.lingard@natkan.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera