Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 november 2006

Vårdande relation viktigt för patienters hälsa

Patienter med långvariga sjukdomar behöver en vårdande relation med sjuksköterskan för att bli bättre. Förutsättningarna för att relationen ska uppstå är kontinuitet, avskildhet och tid för samtal. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Den patient som får en vårdande relation med sin sjuksköterska känner förtroende och klarar av att berätta om sin problematiska situation. Studien visar att patienten då kan visa sin sårbarhet och upprätthålla sin värdighet genom att vara delaktig i sin vård.
– Utan en vårdande relation går det inte att utöva god omvårdnad. Det handlar om att få förtroende för varandra så att patienten vågar berätta om sina behov och så att sjuksköterskan verkligen lyssnar på patienten, säger sjuksköterskan Linda Berg som skrivit avhandlingen.

Under fyra månader observerade Linda Berg samspelet mellan sjuksköterskor och patienter på två medicinska avdelningar vid ett sjukhus i Västsverige. Förutom deltagandeobservationerna genomförde Linda Berg också ett antal längre intervjuer. I studien ingår totalt 61 patienter och 13 sjuksköterskor. Alla patienter hade långvariga sjukdomar, framförallt diabetes och hjärtsjukdomar.

Resultaten visar att den vårdande relationen kan uppstå om det finns tid att mötas och samtala i avskildhet med avsikt att följa upp vårdbehovet.
– Det kan vara frustrerande att försöka skapa en vårdande relation i en hektisk vårdmiljö, men både patienter och sjuksköterskor drivs av en vilja att skapa en sådan relation. Man kan säga att den vårdande relationen balanserar mellan sårbarhet och värdighet, säger Linda Berg.

Avhandlingen visar vad som behöver uppmärksammas, reflekteras över och eftersträvas för att möjliggöra vårdande relationer inom olika sammanhang i vården.

Avhandling för filosofie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Avhandlingens titel: Vårdande relation i dagliga möten – en studie av samspelet mellan patienter med långvarig sjukdom och sjuksköterskor i medicinsk vård

Avhandlingen försvaras fredagen den 1 december, klockan 09.00, föreläsningssal Inge Schiöler, Medicinaregatan 11, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Linda Berg, leg. sjuksköterska, telefon: 031-773 60 21, 031-45 31 14, e-post: linda.berg@fhs.gu.se

Handledare:
Professor Ella Danielson, telefon: 031- 773 60 32, e-post: ella.danielson@fhs.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera