Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 november 2006

Riskhantering i projekt viktigt för framgång

På fredag 24/11 disputerar Rolf Olsson på Mälardalens högskola med sin avhandling “Managing Project Uncertainty by Using an Enhanced Risk Managemnet Process”. I Rolfs forskning är målet att förbättra hanteringen av risk och möjlighet inom projektorganisationer.

Att hantera sin verksamhet i projektform blir allt vanligare i flertalet företag. Riskhantering existerar idag i flertalet former och är ofta använt för att hantera osäkerhet i projekt. Dock finns en gemensam syn bland både akademiker och praktiker att dagens riskhantering inte lever upp till ställda förväntningar.

Det övergripande målet med Rolf Olssons (institutionen för innovation, design och produktutveckling)forskning är att förbättra hanteringen av risk och möjlighet inom en projektorganisation. Forskningen startar i det enskilda projektet, via projektportföljhantering och den strategiska länken till affärsverksamheten. Slutligen fokuserar denna forskning på möjligheter och ett projekts förmåga att realisera dessa.

Genom framtagande av fyra metoder, baserade på ett industriellt behov,
framkommer olika aspekter på hur effektiviteten i projektriskhantering
kan förbättras. Samtliga medlemmar bidrar och påverkar riskexponeringen samtidigt som hanteringen inte ses som en administrativ aktivitet. Projektledaren har en betydande roll för effektiviteten att hantera osäkerhet. Utifrån de utvecklade metoderna har Rolf nått fram till en kunskap i och
erfarenhet av hur projektriskhantering kan öka ett projekts förmåga att uppnå
satta mål och krav.

“Genom ett konsekvent användande av en riskhanteringsprocess kan en organisationskultur utvecklas som är mer förebyggande och proaktiv än tidigare”, menar Rolf Olsson vars disputation äger rum den 24 november, kl 13.00 i Filen, Eskilstuna.

Kontaktinformation
Rolf Olsson, institutionen för innovation, design och produktutveckling
Telefon: 021-317446 eller 070-6638775
E-post: rolf.olsson@mdh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera