Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 november 2006

Mindre urinläckage vid konstgjord blåsa med ventil på magen

Olika konstgjorda urinblåsor håller olika tätt. Den urinblåsa som töms genom en ventil på magen ger mindre läckage än de blåsor som töms med en kateter genom urinröret. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Varje år får omkring 250 patienter i Sverige sin urinblåsa bortopererad på grund av cancer. Ytterligare cirka 100 patienter får urinavledning av andra orsaker, som till exempel missbildning, ryggmärgskada eller ryggmärgsbråck. I många fall får patienterna sedan en påse på magen, men hälften av patienterna får istället en ny urinblåsa tillverkad av en bit från sin egen tarm. De konstgjorda blåsorna kan tömmas genom en ventil på magen eller den mer naturliga vägen genom urinröret.
– Patienterna är överlag nöjda med sin konstgjorda blåsa oavsett vilken typ av urinblåsa de fått men våra studier visar att det ändå finns tydliga skillnader mellan blåsorna beroende på hur de töms, säger läkaren David Pazooki.

I studien ingår 27 patienter som fått sin nya urinblåsa kopplad till bukväggen via en ventil eller till urinröret. Resultaten visar att den blåsa som töms via en ventil på magen ger mindre problem med läckage än den blåsa som töms genom urinröret.
– Blåsan med ventilen på magen upplevs som särskilt positiv för kvinnor med ryggmärgskada. För dem är det betydligt lättare att tömma blåsan genom ett hål bredvid naveln jämfört med alternativet att tömma sin blåsa via urinröret med hjälp av kateter. Vi anser att fler rullstolsburna patienter borde erbjudas sådan så kallad Kockreservoar, säger David Pazooki.

Tidigare studier har visat att patienter som fått en konstgjord urinblåsa löper större risk att utveckla benskörhet om deras njurar inte fungerar som de ska. Eftersom den konstgjorda urinblåsan är tillverkad av en bit tarm tar den upp ammoniumklorid i urinen och om njurarna inte klarar av att ta hand om ämnet börjar skelettet ta upp de sura jonerna och avge kalkjoner.
– Om detta pågår under flera år kan patienten utveckla osteoporos, men våra studier visar att urkalkningen kan förebyggas om patienterna får kalk och vitamin D, säger David Pazooki.

Metoden att tillverka en urinblåsa av patientens egen tarm som kan tömmas genom en ventil genom bukväggen utvecklades under 1970-talet av professor Nils Kock vid Göteborgs universitet. Hans konstgjorda urinblåsa är världsberömd i urologkretsar och kallas Kockreservoaren eller kontinent kutan urostomi.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för urologi
Avhandlingens titel: Urinary Diversion by the Kock Ileal Reservoir – Studies on Bone Demineralisation, NO Production, Functional Results and Impact on Quality of Life

Avhandlingen försvaras freden den 24 november, klockan 09.00, Aulan, SU/Sahlgrenska, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
David Pazooki, leg. läkare, telefon: 031-342 10 00, 070-781 77 22, e-post: david.pazooki@vgregion.se

Handledare:
Professor Olof Jonsson, telefon: 031- 342 12 91, 070-553 78 22, e-post: olof.jonsson@vgregion.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera