Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 november 2006

Nytt miljonanslag till Mittuniversitetet: Bemanningsföretag granskas

En forskargrupp i sociologi vid Mittuniversitetet har fått 2,8 miljoner från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) för att studera konsekvenserna av personaluthyrning inom företag som hyr in personal.

Forskarna är Lars-Erik Wolvén, Gunnar Augustsson och Gunilla Olofsdotter som samarbetar från campusorterna Östersund respektive Sundsvall.
– Det nu beviljade projektet utgör en fortsättning och fördjupning av den forskning som bedrivits i sociologi under flera år vid Mittuniversitetet, säger professor Lars-Erik Wolvén.

Forskarna får nu möjlighet att studera och analysera hur arbetsvillkor, attityder och sociala interaktioner bland ordinarie anställda, inhyrd personal, ledare och fackligt förtroendevalda påverkas när företag väljer att hyra in personal. Vad händer inom ett företag som hyr in personal? Hur reagerar den ordinarie personalen inom en industri när de helt plötsligt får 75 nya inhyrda arbetskamrater, som nästa vecka är 100 till antalet och efter någon månad enbart består av 20 inhyrda? Hur är det att arbeta under sådana villkor? Hur fungerar det på arbetsplatsen?

Forskargruppen har redan tidigare fått 1,2 miljoner från FAS för forskning om personaluthyrning. En sammanfattning av resultaten från det tidigare projektet kommer att presenteras i form av en doktorsavhandling under 2007.

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till:
Gunilla Olofsdotter, telefon 060-14 86 44 eller 070-699 3043, e-post gunilla.olofsdotter@miun.se
Gunnar Augustsson, telefon 070-251 3380.
Lars-Erik Wolvén, telefon 063-16 54 86.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera