Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 november 2006

Marknaden som mönster och monster

Om hur det kan komma sig att marknaden i nyheterna beskrivs som både skrämmande och föredömlig handlar en ny avhandling från JMG.

Dino Viscovis avhandling analyserar hur ekonomin gestaltas i nyheterna. Han är doktorand vid JMG, Institutionen för journalistik och masskommu­nikation, Göteborgs universitet. Viscovi arbetar också som lärare i medie- och kommunikations­vetenskap vid Institutionen för samhällsvetenskap, Växjö univer­sitet.

Under 90-talet gjorde en ny gestalt entré i nyhetsrapporteringen: “marknaden” eller som det ofta fick heta, “den så kallade marknaden”. När statsminister Göran Persson i januari 1997 aviserade att tio extra miljarder budgeterats för välfärdsreformer, meddelade SVT:s Rapport att: “Finansmarknaden reagerade omedelbart med misstro på Perssons utspel. Räntorna steg och kronan föll.” Det är inte första gången marknaden får stå för analys och utvärdering av politiken i nyheterna – och dessutom göra “tummen ner för den ekonomiska politiken”, slår Viscovi fast i sin avhandling.

Regering och riksdag liksom riksbank tycks stå handfallna inför marknadsgestalten. Journalistiskt skildras den ofta som mäktig, men också “girig och omättlig”. “Ett politiskt beslut som inte passar marknaden”, berättar Rapport “får telefonerna … att omedelbart börja ringa, pengar flyttas ut ur Sverige och rän­torna chockhöjs.” Ibland är marknaden dessutom närmast neurotisk, den är “nervös” och grips av “skrämselhicka”.

Men på samma gång bejakas marknadslösningar. När ekonomiska experter förordar ett större marknadsinslag i samhället – en “effektivare” offentlig sektor som inte “slukar re­surser”, ett lägre “skattetryck” och en större “flexibilitet” – betraktas detta i rapporteringen som i huvudsak riktiga och rationella åtgärder, föreslagna av självklara kunskapsauktoriteter.

Marknaden är alltså på en och samma gång både skrämmande och förebildlig, både monster och mönster. Hur detta kan komma sig – liksom andra frågor som berör ny­hetsmediernas betydelseproduktion – diskuteras och analyseras i denna avhandling.

Avhandlingens titel: Marknaden som mönster och monster: Ekonomiska experter och nyheter om ekonomi i Rapport 1978-1998.

Tid och plats för disputation: Den 24 november 2006, kl. 13.15, Hörsal Sappören, Sprängkullsgatan 25 Göteborg
Avhandlingen kan beställas via: order@jmg.gu.se för 200 kronor exklusive moms och porto.

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Dino Viscovi, tel 0470-70 85 57
e-post:dino.viscovi@vxu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera