Artikel från Institutet för Framtidsstudier

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 november 2006

Framtidsfokus”Övervakningssamhället” – hot eller löfte?

På senare tid har en rad kontrollåtgärder föreslagits och delvis införts. Buggning och datalagring är ett par exempel. Vanligen motiveras dessa kontrollåtgärder av nya hot i form av organiserad brottslighet och terrorism. Men är den tilltagande övervakningen och registreringen av medborgarna förenlig med rättssamhället? Måste vi vänja oss vid att vara övervakade? Och vilka nya hot står vi egentligen inför? Hur görs avvägningen mellan kontrollåtgärder och personlig integritet? Kan den ökade kontrollen och övervakningen i sig vara ett hot, eller är det snarare så att kritikerna av nya och moderna kontrollmedel målar upp osanna skräckbilder av ett framtida övervakningssamhälle?

Moderator: Carl Tham, Styrelseordförande Institutet för Framtidsstudier

PROGRAM:

13.30 – 14.45

•Utgångspunkter för reformarbetet med nya tvångsmedel
Dan Eliasson, jurist och f.d.statssekreterare

•Hur långt ut på det sluttande planet?
Ola Larsmo, journalist och författare

•Övervakningssamhället – baserat på tro eller vetande?
Janne Flyghed, professor i kriminologi

•”Övervakningssamhället” ur ett åklagarperspektiv
Tomas Lindstrand, chef åklagarkammaren för säkerhetsmål

•Brottsbekämpning, rättssäkerhet och integritet i ett advokatperspektiv
Anne Ramberg, generalsekreterare advokatsamfundet

Kaffepaus 14.45 – 15.00

15.00 – 16.00
•Diskussion
Moderator: Carl Tham
Panel: Beatrice Ask, Justitieminister, Thomas Bodström, Ordf. justitieutskottet , Dan Eliasson, Janne Flyghed, Ola Larsmo, Tomas Lindstrand, Anne Ramberg

Tid: Onsdagen den 6 december 2006 kl. 13.30 – 16.00
Plats: Kulturhuset Studio 3, Stockholm
Anmälan: Via e-post: fokus@framtidsstudier.se,
fax 08-24 50 14 eller telefon 08-402 12 44

senast torsdag 30 november. Se även vår hemsida: www.framtidsstudier.se

Seminariet är kostnadsfritt, men förhandsanmälan krävs då deltagarantalet är begränsat.

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR I PROGRAMMET,
SE VÅR HEMSIDA www.framtidsstudier.se

Kontaktinformation
Tel: +46 8 402 12 00
Fax: +46 8 24 50 14
E-mail: info@framtidsstudier.se
Box 591, SE-101 31 Stockholm
Drottninggatan 33, 4 tr.
www.framtidsstudier.se
Organisationsnummer: 802013-3198

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera