Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 november 2006

Virus roll för typ 1-diabetes tydliggörs i unik studie

Virus har ansetts vara en trolig yttre faktor som kan ha betydelse för insjuknande i typ 1-diabetes. Asma Elshebani visar i sin avhandling för första gången hur ett virus från en diabetespatient verkligen kan infektera insulinproducerande celler och dessutom blockera utsöndringen av ett ämne som stimulerar immunförsvaret. Hon försvarar sin avhandling vid Uppsala universitet den 21 november.

Typ 1 diabetes är en sjukdom som drabbar allt fler barn och ungdomar i västvärlden. Orsakerna till sjukdomen är till stora delar ännu okänd. Det är dock idag allmänt accepterat att de insulinproducerande cellerna förstörs av kroppens T-celler genom en autoimmun reaktion, där ett visst genetisk samband finns. Trots detta är det bara cirka 30 procent av enäggstvillingar som utvecklar sjukdomen, vilket starkt indikerar att en yttre faktor har stor betydelse för att sätta igång sjukdomsprocessen. En sådan tänkbar yttre faktor är virusinfektioner, bland annat har man påvisat att nyinsjuknade typ 1-diabetiker ofta haft en infektion innan insjuknandet.

I denna studie har forskarna för första gången haft den unika möjligheten att direkt studera effekten av sådana virusinfektioner i odlade insulinproducerande celler från människa. De virusstammar som använts har isolerats från diabetespatienter vid insjuknandet. I sin avhandling visar Asma Elshebani att dessa virus förökade sig och att infektionen ledde till nedsatt insulinsekretion när cellerna utsattes för hög glukoskoncentration.

Forskningsgruppen har tidigare visat att dessa infektioner leder till sekretion av ämnet chemokin, IP-10, som drar till sig T-celler. Detsamma gäller även för en annan chemokin, RANTES. Men Asma Elshebani visar att när de insulinproducerande cellerna infekterades ledde det tvärtom till att utsöndringen av RANTES minskade. Med tillsats av vitamin B3-analogen Nicotinamid ökade däremot utsöndringen av RANTES – oavsett om cellerna var infekterade eller inte. Samma substans visade sig också skydda cellerna från celldöd.

Sammantaget visar avhandlingen att virus från Typ 1 diabetespatienter kan infektera insulinproducerande celler från människa och att detta även påverkar insulinsekretionen. Infektionen reducerar dessutom utsöndring av det virushämmande ämnet RANTES, men med tillsats av en vitamin B3 analog motverkas denna effekt.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Asma Elshebani (engelska), tel: 018-611 90 17, 0704-30 57 85, e-post: Asma.Elshebani@kbh.uu.se eller handledaren Gun Frisk, 018-611 59 21

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera