Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 november 2006

Vatten som tema hos Marguerite Duras

Marguerite Duras är ett av de allra största namnen inom fransk nittonhundratalslitteratur och hennes verk finner hela tiden nya läsare. I sin avhandling undersöker Mattias Aronsson vilken roll vattnet spelar i hennes författarskap. Att vattenmotivet är av stor vikt har noterats av andra Durasforskare, men hittills har ingen mer ingående undersökning av vattentematiken i Duras verk genomförts.

Många av hennes historier utspelar sig helt eller delvis vid vatten och regnet eller havets ljud fungerar som ledmotiv i specifika romaner. Vattnet kan ses som en konstant i Marguerite Duras produktion och det kan skönjas redan i titlarna, alltifrån Un barrage contre le Pacifique (1950) till den postuma texten La mer écrite (1996). Avhandlingsförfattaren visar att vattnet används både metonymiskt och metaforiskt i Duras texter och att det ibland antar både mänskliga eller djuriska skepnader. Mattias Aronsson knyter användningen av vattentematiken till ett antal övergripande teman. Bland annat visar han att motivet är länkat till sådana i huvudsak positiva begrepp som skapande, moderlighet, frihet och sexualitet, men att det även illustrerar negativt laddade teman som ödeläggelse och död.

En närläsning av tre romaner (La vie tranquille (1944), L’après-midi de Monsieur Andesmas (1962) och La maladie de la mort (1982) visar att realismen från det tidiga författarskapet byts ut mot en vagare och mer svårtolkad användning av motivet i de senare texterna. Förmodligen kan man här se ett exempel på att författaren, medvetet eller omedvetet, låtit sig inspireras av den Nya Franska Romanens stilideal.

Aronsson redogör för vilken roll vattnet kommit att spela för vissa psykoanalytiskt inriktade forskare och kopplar Marguerite Duras vattentematik till Jungs teori om modersarketypen. Slutligen visar han hur vattnet kan illustrera ett österländskt (buddhistiskt eller taoistiskt) inflytande hos vissa av de återkommande romanfigurerna i Duras verk, t.ex. Lol V. Stein och Anne-Marie Stretter.

Förhoppningsvis kan avhandlingen bidraga till en ökad förståelse för den roll som vattentematiken spelar i detta ständigt aktuella och fascinerande författarskap.

Avhandlingens titel: La thématique de l’eau dans l’œuvre de Marguerite Duras.
Disputationen äger rum lördagen den 25 november 2006 kl. 10.00
Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg

Kontaktinformation
Närmare upplysningar kan fås av Mattias Aronsson, tel. 031-773 18 12 (arb.),
031-42 16 69 (hem), e-post mattias.aronsson@rom.gu.se

Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
tel. 031-773 48 65, e-post barbro.ryder@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera