Tema

Pär Rådström – författare med många bottnar

Under långa tider har Pär Rådström ansetts vara en lättviktig författare. Hans verk har uppfattats som enkla och ytliga bagateller. Samtidigt är de mycket lästa och omtyckta av en stor publik. Men Dan Brundin avslöjar i sin avhandling att det i författarens verk döljer sig ett allvar och en betydligt mer komplicerad struktur än man kan ana.

Dan Brundin har ingående studerat de tre sena verken Ballong till månen (1958), Sommargästerna (1960) och Översten (1961). Han visar hur verken till en början bjuder in läsaren till en enkel läsning, via den raka, direkta stilen och de allmängiltigt och realistiskt skildrade miljöerna. Men väl inne i verken stöter läsaren på något som tidigare forskning inte fäst någon större uppmärksamhet vid. Verken liksom förvrids och ändrar skepnad: oräkneliga litterära referenser från många olika kulturella sfärer dyker upp, logiskt motsägelsefulla saker sker, karaktärer vandrar obehindrat mellan olika verklighetsnivåer och författaren Rådström förefaller lika obehindrat träda in i verkens verkligheter. Därigenom destabiliseras verkens allmängiltigt, realistiskt hållna verklighet och det enkla visar sig endast vara ett sken. Inget i verken har längre någon fast position att förankras i, allting flyter. Och som vännen Lars Forssell en gång uttryckte det: ”Det finns i allt han skrev – flera iakttagare har påpekat det – något ’undvikande’. Jag skulle vilja tillägga: något programmatiskt undvikande”. Det avvikande, eller undflyende, illustreras också av att Rådströms berättande ständigt viker av i olika riktningar, eller omvägar, och vägrar att följa en handlingens röda tråd.

Att sedan ingen aldrig egentligen gjort något av dessa iakttagelser, förefaller märkligt, och har gjort att uppfattningen om Rådström och hans verk har stelnat till en grånad schablon, en förutfattad mening utan förankring i hans verk. Med sin avhandling vill Dan Brundin revidera denna stelnade schablon, och visa att Rådström var en avsevärt mer komplicerad, seriöst syftande och litterärt kompetent författare än vad som tidigare har ansetts.

Avhandlingens titel: Omvägens estetik. Lättillgänglihet och komplexitet i Pär Rådströms sena verk.
Disputationen äger rum fredagen den 24 november 2006 kl. 13.15
Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg

Kontaktinformation
Närmare upplysningar kan fås av Dan Brundin, 0701-50 02 12 (mobiltel.),
e-post danbrundin@chello.se
Avhandlingen kan beställas via: Artos & Norma, Box 6302, 113 81 Stockholm, tel. 08-673 55 30, fax 08-674 07 91, www.artos.se

Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
tel. 031-773 48 65, e-post barbro.ryder@hum.gu.se

Pär Rådström – författare med många bottnar

 lästid ~ 2 min