Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 november 2006

Dyraste behandlingen också bäst för patienter som inte kan svälja

Både titthålskirurgi och ballongvidgning kan ge patienter med den ovanliga sjukdomen akalasi livskvaliteten tillbaka. Ballongvidgningen är betydligt billigare, men i förlängningen ger det kirurgiska ingreppet ett bättre resultat. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Varje år får ett tiotal nya patienter i Västra Götalandsregionen diagnosen akalasi. Det är ett mycket obehagligt tillstånd som innebär att magmunnen inte vill öppna sig.
– Magmunnen är väldigt spänd hos dessa patienter och de har mycket svårt att svälja. Patienterna går ofta ner i vikt och sjukdomen får också stora sociala konsekvenser. Många undviker att äta mat med andra, säger kirurgen Srdjan Kostic.

Srdjan Kostic har jämfört de två behandlingsmetoder som används vid akalasi. Av de 51 patienter som ingår i studien behandlades hälften med ballongvidgning och resten med titthållskirurgi. Vid ballongvidgning tvingas den förstorade muskulaturen vid magmunnen tillbaka genom en ballong som fylls med luft under 60 sekunder. Vid titthållskirurgi lägger kirurgen ett sex centimeter långt snitt i muskeln över magmunnen.
– Båda dessa behandlingsmetoder är mycket bra om man ser till patienternas livskvalitet. Före behandlingarna var deras livskvalitet betydligt sämre än befolkningen i övrigt, men efteråt låg deras genomsnittliga livskvalitet på normal nivå, säger Srdjan Kostic.

Studien visar att det kirurgiska ingreppet ger ett mer långvarigt resultat. Sex av de 26 patienter som behandlades med ballongvidgning behövde ny behandling inom 12 månader. Fem av dem fick då istället titthålskirurgi.
– Även om det kirurgiska ingreppet är uppemot fem gånger dyrare än ballongdilatationen kan ballongvidgning i det långa loppet kanske bli lika dyrt. Om ytterligare sex patienter om året måste omopereras under det andra och det tredje året efter ballongdilatation sparar vården inga pengar i förlängningen, säger Srdjan Kostic.

Srdjan Kostic ska fortsätta följa patienterna i studien i ytterligare två år.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för gastroforskning
Avhandlingens titel: Aspects on the Diagnosis and Treatment of Patients with Achalsia

Avhandlingen försvaras fredagen den 8 december, klockan 13.00, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Srdjan Kostic, specialiserad kirurg, telefon: 031-16 80 33, 033-616 10 55, e-post: srdjan.kostic@vgregion.se

Handledare:
Docent Hans Lönroth, telefon: 031- 342 83 42, e-post: hans.lonroth@vgregion.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera