Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 november 2006

Arbetare drabbas oftare av hjärtinfarkt

Risken att drabbas av hjärtinfarkt ökar gradvis med antal år i ett arbetaryrke jämfört om man jobbar som tjänsteman, visar en ny studie från Karolinska Institutet. Riskökningen syns tydligt efter bara några få år som arbetare. Skillnaden mellan yrkesgrupperna gäller både män och kvinnor.

Resultatet bygger på en populationsbaserad fallkontrollstudie av förstagångshjärtinfarkt i Stockholms län landsting 1992-1994, Stockholm Heart Epidemiology Program (SHEEP). Totalt ingår 1 709 fall av förstagångshjärtinfarkt och 2 315 kontroller. Personer som deltagit i studien har fått klassificera sin socioekonomiska position – om man varit arbetare eller tjänsteman – för varje år från födelsen genom hela yrkeslivet fram till studiens genomförande. För barndomsåren har i första hand faderns socioekonomiska position använts. Information om ett stort antal potentiella riskfaktorer finns tillgänglig från enkätsvar, hälsoundersökning samt blodprovstagning.

Resultatet av studien visar att den som varit arbetare i hela livet har drygt två gånger så stor risk att drabbas av hjärtinfarkt än en person som varit tjänstemän hela livet. En gradvis ökning av risken för hjärtinfarkt ses med ökad tid i arbetaryrken. Skillnader i livsstilsbeteende såsom hög alkoholkonsumtion, rökning och fysisk inaktivitet förklarar en del av den ökade risken. Även skillnader i den sociala och psykosociala situationen är en bidragande orsak. Skillnader i arbetsmiljön mellan arbetar- och tjänstemannayrken kan ha viss betydelse.

Ett mer oväntat fynd var att risken för hjärtinfarkt ökar tydligt efter bara några få år i arbetaryrken. Det verkar också ha betydelse för när i livet man varit arbetare och hur man har rört sig mellan arbetar- och tjänstemannayrken. Den troligen största förklaringen ligger i skillnader i den sociala processen som gör att människor hamnar i olika socioekonomiska positioner och dess relation till hur man ansamlar beteende-, sociala, psykosociala, och biologiska riskfaktorer över livet.

Publikation:
“Accumulation of adverse socioeconomic position over the entire life course and the risk of myocardial infarction among men and women: Results from the Stockholm Heart Epidemiology Program (SHEEP) “, Rickard Ljung och Johan Hallqvist, Journal of Epidemiology and Community Health 2006;60:1080-1084

Kontaktinformation
För frågor, kontakta:

Leg. läkare och doktorand Rickard Ljung
Institutionen för Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet
Tel: 08-737 38 62, 070-580 97 47
E-post: Rickard.ljung@sll.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95, 070-224 38 95.
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera