Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 november 2006

Ny design för kraftverkens vattenvägar

Vattenkraften svarar i dag för cirka hälften av Sveriges elproduktion och en femtedel av världens totala elbehov. Många av vattenkraftverken i Sverige är dock gamla och i behov av renoveringar och uppgraderingar inom den närmaste framtiden. I samband med dem ökas också behovet av nya designmetoder och om hur en del av de metoderna ska se ut är fokus i en ny doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet.

Tillsammans med det faktum att många av Sveriges vattenkraftverk är gamla och i behov av renovering medför den avreglerade energimarknaden, där vattenkraftverken används annorlunda än tidigare, samt den relativt nya lagen om elcertifikat att det också finns stora möjligheter att effektivisera vattenkraften.
I samband med sådana renoveringar och effektiviseringar ökar också behovet att utveckla och utforma tillförlitliga designverktyg/metoder som kan tillämpas snabbt och kostnadseffektivt.

– Fokus i mitt arbete har varit att utveckla och implementera sådana metoder för att designa vattenvägarna i ett vattenkraftverk, säger Daniel Marjavaara som den 17 november disputerar med sin avhandling CFD-driven optimization of hydraulic turbine draft tubes using surrogate models”.

– Traditionellt sett har utformningen av dessa vattenvägar främst baserats på förenklade analytiska metoder samt tidsödande experiment. Mitt arbete har i stället gått ut på att basera utformningen på vattenvägarna med hjälp av simulerings- och optimeringsverktyg, eftersom dessa verktyg är både mindre tids- och kostnadskrävande, samt att studera för- och nackdelarna med dessa verktyg.

Kontaktinformation
Upplysningar: Daniel Marjavaara, tel. 0920-49 24 24, daniel.marjavaara@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera