Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 november 2006

Banbrytande forskning om stroke uppmärksammas

Karolinska Stroke Award för excellent forskning om stroke har i år tilldelats professor Michael Hennerici, Tyskland, och professor Markku Kaste, Finland. Priset delas ut i samband med forskningskonferensen Karolinska Stroke Update i Stockholm 12-14 november 2006. Vid konferensen presenteras också en ny studie av trombolysbehandling som genomförts i 14 europeiska länder parallellt.

Den internationella studien av trombolysbehandling i klinisk rutinverksamhet, kallad SITS-MOST, inkluderar 6483 patienter och har genomförts under perioden 2003-2006. Internationell koordinator för studien är professor Nils Wahlgren vid Karolinska Institutet. Forskarna räknar med att resultaten av studien, som nu är under publicering, kommer att få stor betydelse för den framtida tillämpningen av strokebehandlingen.

Stroke drabbar 15 miljoner människor i världen varje år. Av dessa avlider 5 miljoner och lika många blir så påverkade av sina symptom att de inte kan klara sig på egen hand. Inom EU drabbas 1 miljon människor per år och i Sverige 30 000. I och med att andelen äldre i Europas befolkning ökar markant under de närmaste decennierna kan man räkna med en 50-procentig ökning av antalet strokefall fram till mitten av detta århundrade.

För att motverka denna ökade strokebörda krävs samlade insatser såväl inom förebyggande behandling, insatser i det akuta skedet samt rehabiliterande åtgärder. Trombolysbehandling är en behandling som används inom de första timmarna efter insjuknandet för att lösa upp blodproppar som stänger av en del av cirkulationen i hjärnan.

Karolinska Stroke Award delades ut första gången 2004. Priset har instiftats för att uppmärksamma banbrytande insatser inom strokeforskningen.

Professor Michael Hennerici är verksam vid Heidelbergs universitet vid Mannheim, Tyskland. Han tilldelas Karolinska Stroke Award for Excellence in Stroke Research för sina studier av åderförkalkning i de blodkärl som leder till hjärnan och dess samband med stroke samt för utveckling av ultraljudsteknik för såväl diagnostik och behandling av stroke.

Professor Markku Kaste är verksam vid Helsingfors universitetssjukhus, Finland. Han hedras för sin ledande roll vid utvecklingen av trombolysbehandling, den första evidensbaserade behandlingen av stroke, och sin exceptionella förmåga att omsätta forskningsresultat i klinisk handling.

Både Markku Kaste och Michael Hennerici är internationellt erkända forskare med ett stort engagemang i olika vetenskapliga organisationer och samarbetsprojekt och som redaktörer för medicinska tidskrifter. Priset delas ut av Susanne Eberstein, ordförande i Karolinska Institutets konsistorium, på Berns i Stockholm måndag den 13 november. Prissumman på 100 000 kronor delas av pristagarna.


Pressträff arrangeras måndag den 13 november.
Tid: 12.30
Plats: Clarion Hotell Stockholm, Ringvägen 98 (vid Skanstull), konferensavdelningen 1 tr

Vid pressträffen kommer vi att berätta om SITS-MOST-studien. Dessutom finns möjlighet att delta i ett studiebesök på det världsledande laboratoriet för interventionsbehandling vid Karolinska Stroke Center, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, måndag eftermiddag den 13 november. Interventionsbehandling innebär att man under röntgenkontroll för in fina slangar i blodkärlen upp till hjärnan för att där behandla blodproppar och kärlmissbildningar. Exakt tid och plats meddelas på pressträffen.

Kontaktinformation
För frågor, kontakta:
Professor Nils Wahlgren
Tel: 070-484 14 99
E-post: nils.wahlgren@karolinska.se

Presstelefon under pågående konferens: 070-211 16 57

Presskontakt Karolinska Institutet:
Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95, 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera