Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 november 2006

Användarkontroll viktigt för bättre kommunikation

Kommunikation mellan människor har alltid haft stor inverkan på utveckling, kultur och våra liv. I dag lever vi i ett informationssamhälle där vi använder en mängd kommunikationsverktyg för att kommunicera med varandra, e-post och mobiltelefoner är bara några exempel. Allteftersom Internet blivit allt populärare har det också blivit möjligt att delta i elektroniska möten via nätet, där användare kan träffas och etablera nya sociala nätverk och med nya medier erhålla en rikare kommunikation.

Samtidigt som dessa e-mötestjänster har utvecklats och blivit allt mer populära har även nya trådlösa nätverk utvecklats, vilket har gjort det möjligt att delta i elektroniska möten även från handburna terminaler, oberoende av geografisk plats. En nackdel med denna mångfald av kommunikationstjänster är dock att användarna delvis måste konfigurera tjänsterna själva, i alla fall om de vill använda den tjänst som är bäst för stunden, något som kan leda till ökad stress och faktiskt göra det svårare att kommunicera.

I doktorsavhandlingen On technologies for ubiquitous multimedia communication – med vilken Johan Kristiansson disputerar i morgon fredag – behandlas en ny teknik som gör det lättare för användare att delta i elektroniska möten genom att växla mellan olika nätverk och terminaler. Det finns flera exempel på när detta kan vara användbart. Om en användare exempelvis har har installerat ett eget trådlöst nätverk i sitt hem kanske det är bättre att använda det nätverket i stället för att koppla upp sig mot ett 3G-nätverk som kanske har mindre kapacitet och är dyrare att använda.
– Om en användare sitter på ett kontor och jobbar kanske det är bättre att använda den stationära kontorsdatorn i stället för en handburen terminal som oftast har begränsade inmatningsmöjligheter, säger Johan Kristiansson.

För att verifiera den framtagna tekniken har flera prototyper byggts och testats. Testerna visar att det är fullt möjligt att bygga ett system som kan byta mellan olika terminaler och nätverk, men att användarkrav och fördröjningar i nätverk kan göra det svårt att bygga ett system som är helt automatiskt och inte stör användaren. Därför är det vikigt att användaren har kontroll över systemet och kan påverka vilka tjänster som ska användas.

Upplysningar: Johan Kristiansson, tel. 08/757 11 34, 0761-27 11 34, johan.kristiansson@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera