Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 november 2006

Planera klimatanpassad mat på nätet

MenuTool är ett nyutvecklat verktyg för att planera klimatanpassade och näringsriktiga måltider på internet. Idén är att användarna ska kunna utgå från receptboken hemma och sedan enkelt i diagramform se hur valen av ingredienser påverkar miljön. Samtidigt får de veta hur näringsriktig måltiden är.

Det digitala verktyget, som i dagsläget är en prototyp, har utvecklats av avdelningen för industriell ekologi vid KTH i Stockholm, institutionen för hushållsvetenskap vid Göteborgs universitet och företaget Energivision med finansiering från Formas. Torsdag 30 november visar forskarna MenuTool för media och intressenter.

– Målet är att göra det lättare för storkökspersonal, skolbarn och intresserade hushåll att se den miljöbelastning som olika måltider orsakar i produktionskedjan, och att kunna relatera den till sina egna val och sin egen kost. Nu söker vi intressenter som kan utveckla verktyget till ett färdigt redskap för dessa målgrupper, säger Annika Carlsson-Kanyama, docent på KTH, som lett projektet.

MenuTool sätter fokus på utsläppen av klimatpåverkande gaser – ett av vår tids största problem – och hur vi kan minska dem. Forskning visar att återkoppling på det egna beteendet är oerhört viktigt om information skall kunna leda till varaktiga beteendeförändringar. MenuTool ger därför snabbt och överskådligt information om hur stora utsläpp av klimatpåverkande gaser en angiven middag orsakar under produktion och transport.

Användaren kan skapa egna måltider eller arbeta med färdiga rätter och sedan avläsa miljöpåverkan i diagramform. Genom att ändra och byta ut råvaror i recepten är det lätt att få en bild av hur miljöbelastningen ändras genom de beslut man tar. Verktyget ger också information om näringsinnehållet i förhållande till det användaren behöver äta för att må bra.

I nuvarande version innehåller MenuTool sex färdiga rätter och drygt 150 livsmedel, för vilka man har beräknat energiåtgång och växthusgasutsläpp när de produceras. Till grund för beräkningarna ligger tidigare forskning som också visade att det finns betydande skillnader i energiåtgång mellan t.ex. olika typer av kött och fisk, mellan vegetabilier och kött och mellan olika typer av grönsaker. Dessa resultat har kompletterats med de utsläpp av klimatpåverkande gaser (växthusgaser) som sker när maten odlas, bereds, transporteras, lagras och tillagas.

– Såväl antalet färdiga rätter som listan med ingredienser bör utökas i en fullskalig version av programmet. Fullskaliga versioner av programmet kan också utformas enligt önskemål från intressenter – både till form och innehåll, säger Annika Carlsson-Kanyama.


Anmälan senast den 22 november

Tid: torsdag 30 november 2006 kl. 10-13

Plats: KTHs infocenter, Drotting Kristinas väg 4, Stockholm

Kontaktinformation
Kontakt: Annika Carlsson-Kanyama, docent, projektledare tel: 0709-588897 e-post: annikack@ket.kth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera