Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 november 2006

Stress viktig orsak till kronisk trötthet

Stress kan få återverkningar i form av kronisk trötthet långt senare i livet, visar en ny studie från Karolinska Institutet. Personer som upplevde sitt liv som stressigt i början av sjuttiotalet lider i dag av kronisk trötthet oftare än andra.

Kronisk trötthet är ett tillstånd som kännetecknas av långvarig och onormal utmattning, ofta tillsammans med koncentrationssvårigheter, humörförändringar, sömnstörningar och smärtor i muskler och leder. Trots omfattande forskning kan ingen ännu säga vad tillståndet beror på, bara att det verkar förekomma bland alla åldrar och samhällsklasser, i många olika länder.

En forskargrupp från Karolinska Institutet har nu visat att en av de direkta orsakerna bakom kronisk trötthet är stress. Forskarna har använt sig av svaren från nästan 20 000 tvillingar ur det svenska tvillingregistret som svarade på en stor hälsoenkät 1973. Samma tvillingar kontaktades på nytt 1998 med frågor om bland annat kronisk trötthet. Gruppen som tjugofem år tidigare angav att de upplevde livet som stressigt löpte en 65 procent större risk att utveckla kronisk trötthet än dem som inte upplevde det.

Forskarna såg även ett samband mellan emotionell instabilitet och kronisk trötthet. Men genom att begränsa analysen till enäggstvillingar kunde forskarna visa att det inte rör sig om ett orsakssamband. Sambandet ska istället tolkas som att det finns genetiska faktorer som är viktiga både för emotionell instabilitet och kronisk trötthet. Med samma metod kunde forskarna visa att stress faktiskt har en direkt påverkan på risken att drabbas av kronisk trötthet.

– Det här är ett mycket viktigt led i att förstå en sjukdom som vi inte vet så mycket om i idag. Innan vi kan utveckla bra behandlingar måste vi känna till de bakomliggande mekanismerna, säger professor Nancy Pedersen som ledde studien.


Publikation:
“Premorbid predictors of chronic fatigue”
Kenji Kato, Patrick F. Sullivan, Birgitta Evengård och Nancy L. Pedersen
Archives of General Psychiatry, 6 November 2006

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Professor Nancy Pedersen
Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik
Tel: 08-524 874 18, 070-664 5528
E-post: Nancy.Pedersen@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95, 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera