Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 november 2006

Framgång för norrbottnisk forskning om e-hälsa

Luleå tekniska universitet ansvarar för det vetenskapliga arbetet i ett omfattande europeiskt forskningsprojekt om e-hälsa. Från Sverige deltar även Norrbottens läns landsting som kommer att ansvara för den svenska försöksverksamheten. Det är det starka regionala samarbetet inom e-hälsa som nu ger resultat.Projektet – som fått namnet COGKNOW – har en total budget på cirka tre miljoner euro (cirka 27 miljoner svenska kronor) och har elva parter i åtta länder.

– Det är viktigt för Luleå tekniska universitet att det regionala samarbetet uppmärksammas internationellt. COGKNOW stärker LTU:s position inom EU:s ramprogram som ger stora möjligheter till externt finansierat samarbete mellan universitet, näringsliv och samhälle. Centrum för distansöverbryggande hälso- och sjukvård, CDH, har en nyckelroll på universitetet för att utveckla det tvärtvetenskapliga e-hälsaområdet, säger Pia Sandvik Wiklund, rektor vid Luleå tekniska universitetet.

Inom COGKNOW utvecklas vardagliga hjälpmedel för äldre med mild demens så att de kan klara sig längre på egen hand och få bättre livskvalitet. Tidigare forskning inom kognitiva hjälpmedel visar på stora behov och möjligheter. Hittills har dock få lösningar tagits fram och testats i praktiken. Projektet ska leda till ett vetenskapligt och tekniskt genombrott genom att ta fram en användartestad “protes”, en teknisk lösning som ger minnesstöd för att komma ihåg information om sig själv och sin omgivning, kommunikation för att vid behov få stöd av personal och anhöriga, stöd för vardagliga aktiviteter via till exempel röstpåminnelser samt larm då något oväntat eller allvarligt inträffar.

Hjälpmedlet kan få stor betydelse för vård av demens, en kronisk sjukdom som drabbar fem procent av alla över 65 år och 40 procent av alla över 90 år. Förutom de rent mänskliga konsekvenserna medför demenssjukdomarna mycket stora kostnader för samhället.

COGKNOW har vunnits i hård konkurrens mellan 86 ansökningar inom EU:s sjätte ramprogram och rankades bland de allra högsta av EU-kommissionen. Projektet har även uppmärksammats nationellt av Vinnova, som tilldelat projektet ytterligare medel och även rankade ansökan som den allra bästa av 58 ansökningar från hela Sverige.

Projektets svenska del drivs av Luleå tekniska universitet via Centrum för distansöverbryggande hälso- och sjukvård, CDH. Via projektet utvecklar CDH sitt strategiska nätverk med Norges nationella centrum för telemedicin i Tromsö, University of Ulster och Belfast City Hospital på Nordirland samt Hollands fria universitets medicinska centrum (VUMC).

CDH arbetar med tillämpad forskning och utveckling i projektform, företagsutveckling och avknoppning samt som internationellt kompetenscentrum inom området distansöverbryggande hälso- och sjukvård. Inom CDH sker en nära samverkan mellan företag och organisationer inom områdena vård, omsorg, rehabilitering och IT. I centrumbildningen ingår för närvarande Luleå tekniska universitet, Norrbottens läns landsting, Bodens kommun, Luleå kommun, Telia, TietoEnator samt Alkit Communications AB.

Upplysningar: Anders Granström, verksamhetschef vid CDH, 0920-49 20 89, 070-645 53 74, anders.granstrom@ltu.se, professor Olof Lindahl, 0920-49 11 78, 070-609 04 14, olof.lindahl@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Mer information om projektet finns att läsa på följande länkar:
www.cogknow.eu/
www.cdh.ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera