Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 november 2006

Lipidflottar finns också inne i vita blodkroppar

På membranet runt cellen sitter fettsamlingar som är viktiga för flera av cellens funktioner, men sådana lipidflottar sitter inte bara på cellytan. Inuti vissa vita blodkroppar finns små delar som också har lipidflottar på sitt membran. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

De små delarna inne i cellen kallas organeller. Biologen Elisabeth Feuk-Lagerstedt har studerat ytskiktet på en särskild sorts organeller i vita blodkroppar som kallas granuler. Studierna visar att även granuler har lipidflottar på sin yta.
– Det är spännande grundforskning som ger bättre kunskap om den mänskliga cellen, men än så länge är det svårt att avgöra om upptäckten har en konkret medicinsk betydelse, säger Elisabeth Feuk-Lagerstedt.
Granulerna spelar en viktig roll när kroppen försvarar sig mot bakterier och sjukdomsframkallande mikroorganismer.

När vårt immunförsvar aktiveras inleds ett samarbete mellan olika typer av celler och proteiner. Den vita blodkropp som först kommer till platsen för att bekämpa inkräktare kallas neutrofil.
– Neutrofilerna patrullerar i blodbanan och när de ser en aktivering i det cellager som tapetserar insidan av blodkärlet, som resultat av en vävnadsskada, lockas de ut i vävnaden för att ta hand om skadan, säger Elisabeth Feuk-Lagerstedt.

Neutrofilen äter upp angriparna så att de hamnar i en membranblåsa inne i den vita blodkroppen. För att skada inkräktaren tömmer neutrofilen bakteriedödande ämnen och nedbrytande enzymer i membranblåsan. Dessa ämnen finns lagrade i granulerna.
– Cellmembranet och membranet runt granulerna ska smälta samman med varandra när den vita blodkroppen äter upp inkräktaren. Den molekylära organisationen av cellmembranet och membranet runt granuler spelar därför en viktig reglerande roll i avdödningsprocessen, säger Elisabeth Feuk-Lagerstedt.


Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning
Avhandlingens titel: Membrane proteins in human neutrophils. Identification and characterization of lipid rafts in subcellular organelles

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Elisabeth Feuk-Lagerstedt, biolog, telefon: 031-342 44 71, e-post: elisabeth.feuk@microbio.gu.se

Handledare:
Professor Anna Karlsson, telefon: 031- 342 46 79, e-post: anna.karlsson@rheuma.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera