Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 november 2006

Cellers innersta struktur förklarar sjukdomars utveckling

Adeleke Aguda har i sin avhandling, som försvaras vid Uppsala universitet den 8 november, visat hur aktinbindande proteiner är uppbyggda på atomnivå. Dessa proteiner har betydelse för cytoskelletet som är avgörande för mänskliga cellers struktur och funktion, och sannolikt även för hur sjukdomar som cancer och ledgångsreumatism utvecklas.

Människans kropp består av flera organ som i sin tur är uppbyggda av vävnad bestående av många celler. Dessa celler består av flera komponenter grupperade i funktionella enheter som hålls på plats av “cellskelettet”. Struktur, form och många funktioner i människans celler är beroende av detta cellskelett, vanligtvis kallat aktin-cytoskelettet.

Den grundläggande komponenten i detta cytoskelett är proteinet aktin som bildar långa fibrer, filament. Aktin binds även ihop med andra proteiner som kallas aktinbindande proteiner (ABP). Bildningen av aktinfilament sker i kanten av cellen, vilket innebär att cellen trycks framåt. Samtidigt sker sönderdelning av aktinfilament i andra änden av cellen varifrån fritt aktin kan återföras till fronten av cellen. Detta cykliska förlopp upprepas och cellen rör sig framåt, ett system som används av alla celler som rör sig eller växer, exempelvis celler i blodet eller i muskler.

Funktionella störningar kan dock uppstå i detta förlopp, antingen på grund av aktinet självt eller på grund av ABP som reglerar sammanfogningen. När detta sker, kan det leda till långsammare eller uteblivna cellförflyttningar, något som kan observeras i vissa auto-immuna sjukdomar i blodet. Det kan även innebära snabbare förflyttningar och tillväxt, som för exempelvis cancerceller.

Adeleke Aguda har tillsammans med forskargruppen studerat två grupper av ABP. Den första ingår i den så kallade WH2-familjen, som lagrar aktinet i cellen och kan frigöra det för hopsättning och cellrörelser. Den andra gruppen är så kallade filaminer som binder till sidan av aktinfilamenten och stärker dessa. De har använt röntgenkristallografi, som ger information om proteinets uppbyggnad ner till atomär nivå, och har undersökt hur dessa två klasser av ABP ser ut och hur de påverkar sammanfogningen av aktin till aktinfilament. Denna information kan användas för att försöka förklara vilken roll dessa proteiner har i sjukdomar som cancer, ledgångsreumatism, infektioner och vissa blodsjukdomar. Den kan därmed bli användbar i framtiden för att designa nya typer av mediciner mot dessa sjukdomar.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Adeleke Aguda (på engelska), tel: 018-471 45 94, e-post: adelekeha@imcb.a-star.edu.sg

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera