Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 oktober 2006

Virushämmande protein produceras vid reumatisk sjukdom

Tanja Lövgren visar i sin avhandling hur det virushämmande proteinet interferon-alfa produceras vid reumatiska sjukdomar. Disputationen äger rum vid Uppsala universitet den 3 november.

Interferon-alfa (IFN-alfa) produceras i kroppen vid virusinfektioner och skyddar cellerna mot virusangreppet. Dessutom har IFN-alfa förmågan att aktivera immunförsvaret så att det effektivt kan motverka virusets förökning. Under senare år har man börjat förstå betydelsen av den immunstimulerande förmågan hos IFN-alfa vid reumatisk sjukdom. Den forskargrupp som Tanja Lövgren ingår i har t.ex. visat att IFN-alfa behandling av patienter med tumörsjukdom kan orsaka reumatiska biverkningar. Vidare har gruppen visat att många patienter med reumatisk sjukdom har en kronisk överproduktion av IFN-alfa.

Tanja Lövgren har i sitt avhandlingarbete studerat hur det kommer sig att IFN-alfa är överproducerat vid många reumatiska sjukdomar. Hon har framför allt studerat den inflammatoriska bindvävssjukdomen SLE (systemisk lupus erythematosus) som kan ge upphov till inflammation i kroppens alla organ. Dessutom har hon undersökt den vanliga sjukdomen Sjögren’s syndrom som ger upphov till en uttalad torrhet i ögon och mun men dessutom ofta feber och trötthet.

Tanja Lövgren visar att orsaken till IFN-alfa överproduktion hos dessa patienter är de har antikroppar som binder till nukleinsyrorna DNA och RNA eller associerade proteiner från kroppens egna celler. Immunförsvaret känner igen DNA eller RNA som är bundet till antikroppar på liknande sätt som när det känner igen ett virus, och producerar därför IFN-alfa. Detta IFN-alfa kan upprätthålla den reumatiska sjukdomen genom alla sina effekter på immunförsvaret. Patienternas tillstånd kan med andra ord liknas vid en kronisk virusinfektion, dock utan att ett virus behöver vara närvarande.

– Detta arbete är viktigt för att förstå mekanismerna bakom dessa sjukdomar och för att kunna utveckla nya mediciner för sjukdomar som SLE och Sjögren’s syndrom, säger Tanja Lövgren.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Tanja Lövgren på tel: 018-611 28 41, 070-232 1978, e-post: Tanja.Lovgren@medsci.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera