Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 oktober 2006

Tre nya professorer vid Högskolan Väst

Antalet professorer vid Högskolan Väst har den senaste tiden ökat i snabb takt. Bara under oktober månad har tre personer befordrats till professor vid högskolan.

– Våra professorer är oerhört viktiga för högskolans kvalitativa och vetenskapliga utveckling. Det är med deras hjälp vi ska utveckla högskolan till en erkänd akademi vad gäller såväl forskning och utbildning som samverkan med det omgivande samhället, säger rektor Lars Ekedahl.

Presentation av de nya professorerna

Stefan Christiernin – 35-åring med intresse för simuleringsteknik
Stefan Christiernins forskarkarriär har gått fort. Blott 35 år gammal har han nått akademins högsta titel – professor.
– Det beror nog både på att jag är tävlingsmänniska och tidsstrateg. Jag har alltid flera saker på gång som jag försöker hitta samordningsvinster emellan och jag satsar hårt när jag bestämt mig för något, säger han.

Han doktorerade i fysik vid Göteborgs universitet 1999 och började först arbeta med simuleringar inom elektronikmaterial vid Chalmers tekniska högskola. När han kom till Högskolan Väst 2000 fick han ett tydligare fokus på programvaruutveckling, kvalitetssäkring och hårdvaruplattformar för simuleringar. För närvarande arbetar han med att effektivisera de programvaror som används vid datorsimuleringar.
Stefan Christiernin hoppas kunna spela en mer aktiv roll i högskolans SMART-centrum, där man arbetar med att utveckla metoder för att utforma och styra industriella tillverkningsprocesser.
– Stefan är initiativrik och har en stor arbetskapacitet som gör att han redan tillför mycket. Med den status en professor har tror jag att han kommer att stärka vår ställning ytterligare, säger Dag Kihlman, avdelningsledare för datavetenskap.


Soly Erlandsson -första heltidsanställda kvinnliga professorn
Soly Erlandsson, nybliven professor i psykologi, är Högskolan Västs första heltidsanställda, kvinnliga professor.
– Förutom att jag uppnått något som varit viktigt för mig personligen är jag glad över att kunna visa att det finns kvinnor som tar chansen att bli professor, säger hon.
Soly Erlandsson är utbildad vid Göteborgs universitet – disputerad 1990. Hon kom till Högskolan Väst 1998. Större delen av forskningen har hon ägnat åt hörsel och hörselproblem. Fokus har framför allt legat på psykologiska faktorer och behandling/omhändertagande av patienter av tinnitus. Hon har arbetat tvärvetenskapligt med hörselrelaterade problem utifrån ett psykosomatiskt perspektiv. Den senaste forskningen har handlat om ungdomar och hörselproblem.
– Soly har alltid varit oerhört drivande i forskningsfrågor. Med sin tvärvetenskapliga inriktning betyder hon mycket för den fortsatta utvecklingen av psykologiämnet på högskolan, säger Jan Theliander, prefekt för Institutionen för individ och samhälle.


Stefan Lagrosen – kopplar ihop ekonomi och hälsa
Stefan Lagrosen är i grunden marknadsförare, men han ägnar sig helst åt tvärvetenskaplig forskning. Han disputerade i företagsekonomi 1997 vid Stockholms universitet och kom till Högskolan Väst 2004. Tidigare forskning har främst handlat om kvalitetsstyrning och kvalitetsutveckling, huvudsakligen inom offentlig sektor. På senare tid har han alltmer kommit att intressera sig för kopplingen mellan hälsa och ekonomiska aspekter. Just nu studerar han friskfaktorers betydelse för en organisations framgång.
– I klartext handlar det exempelvis om hur ett företag kan fungera bättre därför att de anställda mår bra, säger han.
– Företagsekonomi är ett så stort, centralt och viktigt ämne och även om vi har många disputerade behövde vi verkligen en professor. Med Stefan får vi en professor med ett engagemang som har betydelse för vår vetenskapliga kvalitet, säger avdelningsledare Elisabeth Jansson.

Fotnot
Totalt finns nu 22 professorer på högskolan. Hälften av dem är så kallade fullprofessorer, det vill säga att de har sin huvudsakliga anställning vid Högskolan Väst.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Stefan Christiernin: Tel: 0520 – 22 32 06, Mobil: 0733 – 97 51 22, stefan.christiernin@hv.se
Soly Erlandsson: Tel: 0520 – 22 37 59, soly.erlandsson@hv.se
Stefan Lagrosen: Tel: 0520 – 22 36 37, stefan.lagrosen@hv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera