Tema

Konferens om vegetations- och biotopkartering

I morgon hålls en konferens om Sveriges unika möjligheter att använda vegetationsdata för ökad kunskap om biologisk mångfald för landskapsplanering av natur- och kulturvärden, och för underlättad användning i fysisk planering.

Konferensen vänder sig till forskare och personer intresserade av forskning inom till exempel naturvård, samhällsplanering, geografi, botanik och biologisk mångfald.

Tid och plats: Tisdagen den 31 oktober, kl 09.00-17.00, Stockholms universitet, G-Salen i Arrheniuslaboratorierna.

Konferensen, som är öppen för media, arrangeras i samarbete mellan Stockholms universitet, Lantmäteriet, ArtDatabanken och Centrum för Biologisk Mångfald.

Kontaktinformation
För anmälan eller ytterligare information:

Margareta Ihse, professor i ekologisk geografi, Stockholms universitet, tfn 08-16 47 89, mobil 070-763 15 17, e-post Margareta.Ihse@natgeo.su.se

Konferens om vegetations- och biotopkartering

 lästid ~ <1 min