Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 oktober 2006

Medicinska forskningsanslag från lundastiftelse

En cellbiolog och en fysiolog från Lunds universitet har fått årets forskningsanslag från Stiftelsen Konsul Thure Carlssons Minne. Karl Swärd har fått 400 000 kr för forskning om kolesterol och åderförkalkning, medan Ulrika Mårtensson fått 250 000 kr för forskning om östrogens effekter på diabetes och bröstcancer.

Karl Swärds forskning är inriktad på hur höga blodfetter påverkar blodkärlens funktion. Cellerna i kärlväggen har inbuktningar i cellmembranet, så kallade caveolae (“små grottor” på latin). Caveolae är ytterst små, bara 50-100 nanometer, men anses viktiga för signalöverföringen via cellmembranet.
– Caveolae innehåller rikligt med kolesterol och andra fetter, och vi tror att höga kolesterolnivåer – den grundläggande riskfaktorn för åderförkalkning – kan förstärka åderförkalkningsprocessen genom att påverka caveolaes funktion. Möss som saknar caveolae får t ex nästan inte alls åderförkalkning, säger Karl Swärd.
Ulrika Mårtensson studerar en nyupptäckt receptor för östrogen. Man har länge vetat att östrogen verkar både långsamt och snabbt – vissa effekter kommer först efter någon dag, medan andra märks inom några minuter. Det visar sig bero på att cellerna har två olika receptorer (mottagare) för östrogen, en i cellkärnan och en på cellytan.j
Receptorn i cellkärnan, som svarar för de långsamma effekterna av östrogen, har forskarvärlden känt till i flera år. Receptorn på cellytan, som tros ge de snabba effekterna, upptäcktes förra året. Ulrika Mårtensson och hennes kollegor hade då genom genförändringar redan fått fram en typ av mus som saknar just denna receptor. Hon har därigenom ett försprång i forskningen på området.
Tamoxifen, ett vanligt läkemedel mot bröstcancer, verkar genom att påverka den “långsamma” östrogenreceptorn. Den nya “snabba” östrogenreceptorn är en intressant måltavla för nya läkemedel för behandling av t ex bröstcancer, diabetes och benskörhet.
Karl Swärd tillhör enheten för kärlfysiologi och Ulrika Mårtensson tillhör enheten för Drug Target Discovery. Båda ingår i ett av medicinska fakultetens prioriterade forskningsområden, “Kärlvägg och kärlsjukdomar”.

Stiftelsen Konsul Thure Carlssons Minne startades 1968 av Thyra Carlsson, dotter till den framstående affärsmannen från Sölvesborg Thure Carlsson. Dess ursprungliga kapital var ca 800 000 kr, vilket genom god förvaltning ökat till 25 milj kr. Stiftelsen har sitt säte i Lund och delar ut anslag till medicinsk forskning, framför allt till unga lovande forskare som ännu inte är helt etablerade i forskarvärlden.

Karl Swärd nås på 046-2220631 och Karl.Sward@med.lu.se, Ulrika Mårtensson på 046-2220581 och Ulrika.Martensson@med.lu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera