Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 oktober 2006

Arbete med äldres tandhälsa belönas med nytt etikpris

Karolinska Institutet delar i år för första gången ut ett etikpris. Syftet med priset är att öka det etiska medvetandet och att uppmärksamma goda förebilder bland medarbetarna. Priset 2006 tilldelas docent Gunilla Nordenram vid Institutionen för odontologi för hennes arbete med att öka förståelsen för gamla människors tandhälsa.

– I takt med att andelen äldre i befolkningen ökar kommer frågan om hur vi tar hand om våra gamla att bli allt mer aktuell. Vi vill på det här sättet understryka hur viktigt det är att gamla människor möts med respekt och kompetens inom vården, säger Harriet Wallberg-Henriksson, rektor för Karolinska Institutet.

Priskommitténs motivering är att Gunilla Nordenram under hela sitt yrkesverksamma liv har arbetat för att höja den etiska medvetenheten och kunskapen runt äldres tandhälsa. Hon värnar om att hålla en hög tvärprofessionell nivå på sitt budskap såväl inom grundutbildningen som inom olika efterutbildningar. I sin verksamhet har Gunilla Nordenram fokuserat på helheten hos en individ, sett i ett livslångt perspektiv. “Ömsesidig respekt” är nyckelord i hennes forskning, kliniska verksamhet och undervisning.

– Förutom att vara mycket kunnig i etiska frågor är Gunilla Nordenram också en inkännande och omtänksam person. Hon är med andra ord en mycket värdig mottagare av detta första etikpris, säger Stefan Einhorn, ordförande i Karolinska Institutets etikråd.

Gunilla Nordenram har landets enda lektorat i gerodonti, äldretandvård, och har medverkat i ett stort antal vetenskapliga artiklar och böcker i ämnet. Hon är också en flitigt anlitad föreläsare inom sitt område.

Det nyinstiftade priset består av en staty samt ett diplom och delas ut i samband med Karolinska Institutets årliga professorsinstallation i Berwaldhallen den 2 november.

Kontaktinformation
För frågor, kontakta:

Professor Stefan Einhorn
Tfn: 08- 517 745 69 eller 070-713 14 18
E-post: stefan.einhorn@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tfn: 08-524 838 95 eller 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera