18 oktober 2006

Ny metod förbättrar träets möjligheter

Trä är ett bra byggnadsmaterial som använts under lång tid – till exempelvis hus-stommar, husfasader, möbler, fönsterkarmar, golv, tak, väggar och paneler. Det beror förstås på att trä är miljövänligt, billigt, vackert, lätt, starkt och dessutom håller länge. I dag finns det dock många andra material som konkurrerar med trä och för sågverksindustrin är det viktigt att försvara träets position som ett konkurrenskraftigt material.

Ett problem med trä är att sågat virke – brädor och plankor – tenderar att vrida eller kröka sig när de utsätts för fult eller träet torkar efter att ha blivit fuktigt. Detta fenomen minskar träets konkurrenskraft gentemot andra byggmaterial som till exempel stål, betong, aluminium, plast, gips och sten. För sågverken är alltså utmaningen i att producera trä som är så rakt som möjligt och att det förblir rakt när användarna ska börja bygga något av det.

I doktorsavhandlingen Modelling of dynamic and quasistatic events with special focus on wood-drying distortions, med vilken Mats Ekevad disputerar den 27 oktober, beskrivs hur datorsimulering av trätorkning kan utföras och resultatet av sådana simuleringar.

– Målet med forskningsarbetet har varit att utveckla en simuleringsmodell som ska efterlikna den verkliga processen på sågverken så bra som möjligt och dessutom ska man kunna använda simuleringsmodellen för att studera olika föreslagna förbättrningar av processen, säger Mats Ekevad.

– Jag har utvecklat ett antal fungerande modeller för träets uppförande under arbetets gång och en variant av torkningen där träet torkas i ett motvridet läge har testats och resultatet har jämförts med praktiska provresultat.

Det visar sig att modellen fungerar bra och att det färdiga träet blir rakare med denna metod. Simuleringsmodellen är användbar för att förbättra sågverkens tillverkningsmetoder men också för att förbättra olika träprodukters egenskaper.

Mats Ekevad är född och uppvuxen i Hortlax i Piteå kommun.

För pressbild, kontakta universitetets pressansvariga.

Kontaktinformation
Upplysningar: Mats Ekevad, tel. 0910-58 53 77, 073-800 63 27, mats.ekevad@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera