Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 oktober 2006

Konferens om åldrandets genetik

Åldrandets genetiska orsaker och dagsläget inom forskningen – bland annat stamcellsområdet – är temat för en populärvetenskaplig konferens som hålls idag (18 oktober 2006) i Riksdagshuset. Arrangör för konferensen är Gentekniknämnden i samarbete med en rad svenska organisationer, däribland Karolinska Institutet.

Konferensen vänder sig till beslutsfattare inom sjukvården, politiker, media, forskare och allmänheten. Syftet är att informera och belysa den genetiska bakgrunden till åldrande och hur genteknik kan användas för att diagnosticera och dämpa åldersrelaterade sjukdomar med mera. Konferensen är fullbokad, men föreläsarnas referat går att få via e-post.


Några rubriker i programmet:

• Teorier om åldrandets mekanismer

• Varför åldras vi så olika – arv och miljö

• Åldersrelaterade sjukdomars genetik

• Stamceller – vår tids jungfrukälla


För fullständigt program: www.genteknik.se


Gentekniknämnden som inrättades den 1 juli 1994 är en statlig myndighet med uppgift att följa den nationella och internationella utvecklingen på genteknikområdet, bevaka de etiska frågorna och genom rådgivande verksamhet främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken så att människors och djurs hälsa och miljön skyddas. Nämnden har också till uppgift att sprida kunskap om den gentekniska utvecklingen.

Kontaktinformation
Referat och ytterligare frågor:

Birgit Postol
Samordnare, Gentekniknämnden
Tfn: 08-508846 32
E-post: birgit.postol@genteknik.se

Katarina Sternudd
Pressekreterare, Karolinska Institutet
Tfn: 08-524 838 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera